شناسهٔ خبر: 99829 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مديرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غيرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران عنوان کرد:

افزايش ضريب تاب آوری، امنيتی، پايداری ملی و استمرار ارائه سرويس در گروی رعايت اصول پدافند

فرشید گلیج مديرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غيرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: رعايت اصول پدافند منجر به افزايش ضريب تاب آوری، امنيتی، کاهش خسارت، پايداری ملی و استمرار ارائه سرويس و خدمات می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرشيد گليج در پيام به مناسبت هفته پدافند غيرعامل با اشاره به جايگاه ژئوپليتيک ايران در منطقه خاورميانه و رويکرد ايدئولوژيک و مستقل نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران در روابط بين الملل، گفت: اين جايگاه منازعات و چالش‌های متعدد و به حقی را با کشورها و گروه‌های تروريستی و بنيادگراهای اسلامی دارای تعارض منافع جهت بازيگری در مناسبات منطقه‌ای و بين المللی ايجاد کرده است. 

وي رعايت اصول پدافند غيرعامل به عنوان يک رويکرد جهت حفاظت و صيانت از سرمايه‌های انسانی، زيرساخت‌ها، بسترهای ارتباطی، الکترونيکی، سايبری، زيستی و... را مورد تاکيد قرار داد و گفت: اين اصل می‌تواند منجر به افزايش ضريب تاب‌آوری، امنيتی، کاهش خسارت، پايداری ملی و استمرار ارائه سرويس و خدمات شود و اين مهم جز با همدلی، همکاری، همفکری در ذيل منويات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دست نمی‌آيد. 

وی ضمن تشکر از همه پرسنل شرکت که به نوعی در حوزه پدافند غيرعامل و نهادينه شدن الزامات و فرهنگ آن همکاری و تلاش می‌کنند، هفته پدافند غير عامل را به آنان تبريک گفت.

وي افزود: کشورهای پيشرفته جهانی با تقويت بنيان و اساس الزامات مربوط به پدافند غيرعامل در همه عرصه‌ها پيشگام بوده لذا با اقدامات انجام شده با همکاری همه ادارات کل و فرودگاه‌ها علی‌رغم آمادگی و عملکرد قابل قبول شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران در حفاظت از زيرساخت‌ها، دشمن در صدد استفاده حداکثری از منافذ، قصور و غفلت‌های خواسته و ناخواسته بوده و مطمئنا در صدد ضربه زدن و ايجاد اختلال و به تبع آن نارضايتی عمومی است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران؛ وی در پايان خواستار شد؛ همکاران عزيز با هوشياري و دقت نظر، نسبت به پايش تهديدات و رعايت اصول طبقه‌بندی در حوزه تخصصی خود ايفای نقش نمايند.