اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

  • محبوبي گلستان ۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۰۹:۰۳

    مدیر کل راه و شهرسازي گلستان اعلام كرد :

    ۱۱ پروژه عمرانی راه و شهرسازی استان گلستان در هفته دولت بهره برداری می‌شود

    مدیر کل راه و شهرسازي گلستان از بهره برداري ۱۱ پروژه عمراني با اعتباري بالغ بردویست و یازده میلیاردو نهصدو چهار میلیون ریال از محل اعتبارات ملي و استاني و آغاز چهار پروژه با اعتبار معادل یکصدو پنچ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در سطح استان با حضور مقامات استانی و كشوري خبر داد.