اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان

  • جلسه گرگان ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۳:۱۳

    معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گلستان:

    تسهیل در فرآیند ساخت و ساز ضمن رعایت قوانین مد نظر باشد

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان بیان داشت: شرایط را باید در جهت تسهیل در فرآیند ساخت و ساز در استان سوق دهیم ضمن اینکه کلیه قوانین و مقررات در این حوزه رعایت شود.