اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان

  • جنوب کرمان ثمره -    محور جیرفت سه راهی بم ۱۴۰۰-۰۶-۲۴ ۰۹:۱۸

    معاون توسعه وساخت راههای اداره کل راه وشهر سازی جنوب کرمان خبرداد:

    آغازعملیات اجرایی قطعه آخر بزرگراه جیرفت – سه راهی بم

    معاون توسعه وساخت راههای اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان ازآغازعملیات اجرایی قطعه آخر بزرگراه جیرفت – سه راهی بم به طول۴کیلومترخبر داد.