نمایش همه
  • عبدی قهرودی ۱۴۰۰-۰۷-۲۷ ۱۰:۴۹

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان خبر داد:

    رشد سه برابری مشارکت در انتخابات هیات‌مدیره‌ سازمان نظام استان تهران

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به رشد سه برابری مشارکت در انتخابات هیات‌مدیره‌ سازمان نظام استان تهران تأکید کرد: شکایت‌های احتمالی از انتخابات را هیات‌اجرایی تهران، دریافت و رسیدگی می‌کند و بعد از آن نیز فرایند تایید انتخابات و اعطای اعتبارنامه‌ها انجام خواهد شد