سازمان هواپیمایی کشوری

کل اخبار:1

  • محمدی بخش ۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۰:۴۹

    رئیس سازمان هواپیمایی كشوری در دیدار با مدیر دفتر ناوبری هوایی ایكائو تاكید كرد:

    افزایش همكاری های همه جانبه میان ایران و ایكائو

    رئیس سازمان هواپیمایی كشوری در دیدار با مدیر دفتر ناوبری هوایی ایكائو بر افزایش همكاری های همه جانبه میان ایران و ایكائو تاكید كرد و گفت: شعار صنعت حمل ونقل هوایی ایران، همكاری مشترك و ایفای نقش هایی است كه توسط ایكائو بر عهده ما گذاشته شده است.