وضعیت ترافیکی

کل اخبار:756

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۷ ۱۳:۲۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ هفتم آبان؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج_قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • محدودیت ترافیکی در محور بروجن- لردگان- ایذه / رانندگان از مسیر جایگزین استفاده کنند ۱۴۰۲-۰۸-۰۶ ۱۲:۳۶

  محدودیت ترافیکی در محور بروجن- لردگان- ایذه

  رئیس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری گفت: از کیلومتر صفر تا ۴۵ محور لردگان – ایذه و از کیلومتر صفر تا ۱۰۰ محور بروجن – لردگان به مدت ۲ روز دچار ترافیک خواهد شد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۵ ۱۴:۲۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ پنجم آبان؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۵ ۰۹:۱۲

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ پنجم آبان؛

  بشنوید| تردد روان در همه محورهای شمالی

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۴ ۱۵:۲۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ چهارم آبان؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در تهران-کرج-قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۴ ۱۳:۴۴

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ چهارم آبان؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور چالوس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۸-۰۴ ۱۰:۴۰

   کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد:

  ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین و بالعکس

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار کرد: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده تالار المهدی، آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس و ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۸-۰۴ ۰۹:۳۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ چهارم آبان؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۲۶ ۰۹:۱۷

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ بیست‌و ششم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج و بالعکس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۲۳ ۱۵:۱۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ بیست‌وسوم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور بومهن_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۲۳ ۱۳:۳۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳بیست و سوم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز و آزادراه قزوین_کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ۱۴۰۲-۰۷-۲۳ ۰۹:۴۳

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران 

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: در آزادراه کرج – تهران  محدوده پل کلاک، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد و محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۱۹ ۰۹:۴۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ نوزدهم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج_قزوین و بالعکس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۱۷ ۰۹:۲۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ هفدهم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه کرج- قزوین و بالعکس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۱۵ ۱۳:۲۷

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ پانزدهم مهر؛

  بشنوید| ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین_کرج

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۰۹ ۱۳:۲۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ نهم مهر؛

  بشنوید| ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین_کرج و بالعکس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۰۹ ۰۹:۱۶

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ نهم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور چالوس

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۰۹:۳۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ هشتم مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور شهریار_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۷-۰۳ ۰۹:۳۸

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک، محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع و محور پاکدشت – تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران اعلام شده است.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۷-۰۱ ۱۰:۰۶

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج_تهران

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده گرمدره و محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۷-۰۱ ۰۹:۴۵

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ اول مهر؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه قزوین_کرج_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۲۸ ۰۸:۳۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۹ بیست و هشتم شهریور؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه قزوین_کرج_تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۶-۲۶ ۰۹:۰۰

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

  ترافیک سنگین در آزادراه‌های پردیس – تهران و قزوین – رشت

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک سنگین در محور بومهن – تهران محدوده منطقه صنعتی کمرد، آزادراه پردیس–تهران محدوده جاجرود و آزادراه قزوین – رشت محدوده رودبار را اعلام کرد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۲۴ ۱۳:۴۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیست‌وچهارم شهریور؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور هراز

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۲۴ ۱۱:۵۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ بیست‌وچهارم شهریور؛

  تردد از محور کرج_چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۶-۲۴ ۰۹:۰۲

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد:

  ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - رشت

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه قزوین - رشت حدفاصل منجیل تا رودبار و همچنین تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال مسیر رفت و برگشت گزارش شده است.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۲۳ ۱۲:۲۰

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳بیست‌وسوم شهریور؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه‌های تهران-شمال و کرج-قزوین

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ ۱۴:۱۹

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ هفدهم شهریور؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۲-۰۶-۱۳ ۱۴:۱۸

  گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۵ سیزدهم شهریور؛

  بشنوید| ترافیک سنگین در محور چالوس و فیروزکوه

  گزارش آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

 • تردد ترافیک ۱۴۰۲-۰۶-۱۱ ۰۸:۴۰

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

  ترافیک سنگین در محور ایلام – مهران و محور چالوس

  کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه مسیر شمال به جنوب محدوده های ولی آباد و سیاه بیشه، حدفاصل نساء تا گرماب، آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله و محور ایلام – مهران مسیر رفت و برگشت محدوده کمربندی مهران گزارش شده است.