پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳

گزارش تصویری: عکس هوایی گئورگ ژرستر از ایران