• خط کشی و پاکسازی محورهای شهرستان پارسیان

    خط کشی و پاکسازی محورهای شهرستان پارسیان

    اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارسیان با هدف پاکسازی ، ارتقاء ایمنی راهها ،کاهش حوادث و تلفات جاده ای، خط کشی راه ها و پاکسازی سطح راه از شن و ماسه را انجام داد.