• نگاه مجلس به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

    نگاه مجلس به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

    در سال‌های اخیر روند تولید مسکن در کشور شیب کاهشی داشته است و این موضوع در کنار دیگر موضوعات اقتصادی باعث افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از به‌دست گرفتن سکان این وزارتخانه از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داد. بر اساس این طرح وزارت راه و شهر سازی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان سال ۱۳۹۹، تولید و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از این طرح در شهر‌های جدید خواهد بود، ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت ۱۰۰ هزار واحد دیگر آن به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.