دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید

کل اخبار:2

 • عبدالوهاب شهلی بر سرپرست دفتر توسعه شهرهای جدید ۱۳۹۹-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۸

  سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید:

  مسئولیت اجتماعی شرکتی از دستورکارهای مهم شهرهای جدید

  سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت اجتماعی شرکتی را یکی از دستورکارهای مهم این دفتر در سطح شهرهای جدید اعلام کرد و افزود: این دستور کار نگاه کیفی‌تری را نسبت به عملکرد شرکت‌ها در بر دارد.

 • مسکن مهر چهارمحال ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۲:۱۲

  سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید خبر داد

  جبران یک غفلت تاریخی/ راه‌اندازی دفتر توسعه با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی

  کیفیت‌بخشی به حیات شهرهای جدید

  سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید با اشاره به آغاز فعالیت رسمی دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: هدف از تشکیل این دفتر، کیفیت‌بخشی به حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرهای جدید است.