سیراف

کل اخبار:1

  • علی مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ۱۳۹۹-۰۴-۰۳ ۱۰:۱۳

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر خبر داد

    اختصاص ۱۰ میلیارد ریال به پروژه ورزشی شهر جدید سیراف

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر از تصویب ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه مشارکتی مجموعه ورزشی زمین چمن مصنوعی شهر جدید سیراف در شهرستان عسلویه خبرداد.