شناسهٔ خبر: 100977 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

عملکرد ۳ ماه نخست دولت سیزدهم در حوزه حمل‌ونقل ریلی:

انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی و ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن/ احداث ۴۵۴۵ مترمربع ایستگاه

ریل گذاری انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی، ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن و احداث ۴۵۴۵ مترمربع ایستگاه از جمله اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه نخست فعالیت در حوزه توسعه خط آهن در کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی به ارائه دستاوردهای این وزارتخانه در سه ماه فعالیت دولت سیزدهم در حوزه های مختلف، از جمله اقدامات انجام شده و آتی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حوزه ساخت راه‌آهن پرداخته است. 

بر اساس این گزارش، احداث ۲۵۰ کیلومتر راه‌آهن در برنامه سال ۱۴۰۰ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بوده که در سه ماهه گذشته ۵۷ کیلومتر زیرسازی، ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری و احداث ۴۵۴۵ متر مربع ایستگاه انجام شده است.

در بخش زیرسازی، انجام زیرسازی ۲۲ کیلومتر از برنامه اتصال چابهار به شبکه ریلی، ۵ کیلومتر از طرح اتصال سبزوار به شبکه، ۱۰/۵ کیلومتر از طرح اتصال سراب به شبکه، ۱/۸ کیلومتر از طرح جوین-اسفراین، ۰/۳ کیلومتر از طرح اراک-اصفهان، ۱/۷ کیلومتر از طرح اصفهان-ازنا، ۰/۵ کیلومتر از طرح زاهدان-بیرجند، ۱۱/۵ کیلومتر از طرح شیراز-بوشهر، ۷ کیلومتر از طرح گل‌گهر-شیراز و آنتنی داراب-زادمحمود، ۳/۶ کیلومتر از طرح مبارکه -شهرکرد، ۱ کیلومتر از طرح اتصال فردوس به شبکه ریلی و ۱/۴ کیلومتر از طرح همدان-ملایر از جمله دستاوردهای این شرکت در سه ماهه گذشته بوده است.

همچنین ریل‌گذاری ۱۶/۱۹ کیلومتر از طرح میانه-اردبیل، ۳/۱۵ کیلومتر از طرح بستان‌آباد-خاوران، ۸/۲۶ کیلومتر از طرح یزد-اقلید، ۱۵/۸۰ کیلومتر از طرح چابهار-زاهدان، ٢٠/۵ کیلومتر از طرح همدان-سنندج و ۰/۳ کیلومتر از طرح ملایر-کرمانشاه در این مدت انجام شده است.

امضا و ابلاغ تفاهمنامه برای تأمین مالی و احداث پروژه راه آهن زاهدان- بیرجند به روش فاینانس یا مدل‌های مشارکتی و انجام فرایند مذاکرات و عقد قرارداد ظرف مدت ۶ ماه، تمدید مدت شروع و قطعیت قرارداد برای تأمین مالی، احداث، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه راه آهن بیرجند -یونسی از طریق استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ظرفیت بخش خصوصی و تمدید اعتبار موافقتنامه قرارداد طرح راه آهن دوخطه برقی اصفهان-اهواز تا اسفندماه سال جاری به شرکت گروه مپنا به منظور انجام مذاکرات، توافقات قراردادی و قیمتی و اخذ مجوزهای مربوطه برای تأمین مالی و اجرا از طریق فاینانس خارجی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تامین مالی طرح‌های احداث راه‌آهن در این بازه سه ماهه بوده است.