شناسهٔ خبر: 101814 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

محمدی بخش سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد

وزیر امضاء وزیر راه و شهرسازی در حکمی محمد محمدی بخش را با حفظ سمت به عنوان سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، رستم قاسمی در حکمی، محمد محمدی بخش معاون خود و رییس سازمان هواپیمایی کشوری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی خطاب به محمدی بخش آمده است: نظر به سوابق و تجارب جنابعالی با حفظ سمت شما را به سرپرستی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

امیداست با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست های نظام از تمامی ظرفیت ها و استعداد های بالقوه وزارت خانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

گفتنی اس پیش از این، علیرضا برخور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بود که با پایان ماموریت وی، محمدی بخش مسئولیت وی را با حکم وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم برعهده گرفته است.