شناسهٔ خبر: 10188 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با حقوق مسافران هوایی در چین

مسافر چین قوانینی برای تاخیر و لغو پرواز در چین وجود دارد که در صورت رخ دادن اعمال می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این قوانین به شرح زیر است:

اگر ساعت پرواز تغییر کند، برحسب شرایط عمل می شود. در صورتی که قبل از پذیرش رزرو پرواز احتمال تغییر به مسافر اطلاع داده شود و در بلیت لحاظ خواهد شد اما اگر بعد از خرید بلیت تغییر قابل توجهی در زمان پرواز صورت گیرد به طوری‌که مسافر نپذیرد و امکانی نیز برای رزرو پرواز دیگری طبق خواسته او مهیا نباشد هزینه بلیت به مسافر عودت داده می‌شود.

لغو، تغییر مسیر، تاخیر و ....

اگر تمامی معیارهای ضروری برای اجتناب از تاخیر در پرواز بکار گرفته شود در صورت اثبات هیچ مسوولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

اگر پروازی لغو شود، پروازی طبق برنامه انجام نشود، در مقصد مسافر امکان توقف نباشد یا مسافر پرواز رزرو شده مرتبطی را از دست بدهد٬ انتقال مسافر بدون هزینه در سریعترین زمان با پروازهای دیگر به اندازه ارزش بلیت انجام می‌شود یا تغییر مسیر مسافر در یک زمان منطقی به مقصد مشخص شده در بلیتش با هواپیما یا وسیله مورد قبول دیگری بدون هزینه اضافی انجام می‌شود. اگر هزینه مسیر تجدید نظر شده کمتر از مقدار پرداختی مسافر باشد، مابه التفاوت به او پرداخت می‌شود.

در صورت وقوع مواردی به غیر از موارد یادشده مسوولیتی متوجه شرکت نیست. همچنین اگر صندلی برای مسافر فراهم نشود مطابق با قوانین و مقررات به او خسارت پرداخت می‌شود.

airchina.com منبع :

نظر شما