شناسهٔ خبر: 10189 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با حقوق مسافران هوایی در هند

مسافر هند هند قوانینی برای تاخیرات و کنسلی پرواز دارد که در صورت لزوم به کار گرفته می شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این قوانین به شرح زیر می باشند:

امتناع از سوار شدن

در صورت وجود مسافر بیش از تعداد صندلی، شرکت هواپیمایی باید ابتدا از یکی از آنها بخواهد داوطلبانه صندلیش را به مسافر دیگر که صندلی را رزرو کرده بدهد و در قبال آن شرکت به صلاحدید خود امتیازاتی برای او در نظر می گیرد.  

اگر بر خلاف میل مسافر از سوار شدنش جلوگیری شود شرکت باید علاوه بر بازگردانیدن هزینه بلیت خسارت نیز به او پرداخت نماید .

شرکت های هواپیمایی در جهت کاهش مواجهه با صندلی خالی هنگام پرواز در نتیجه عدم حضور مسافر با توجه به رزروی که انجام داده بیش از تعداد صندلی رزرو انجام می دهند. بر اساس قوانین، شرکت های هواپیمایی در قبال پرداخت خسارت به مسافرانی که از سوار شدن منع می شوند مسوولند.

کنسل شدن پرواز

در جهت کاهش ناراحتی مسافر به علت لغو شدن پرواز، شرکت باید همواره برای آگاه نمودن مسافر از طریق تلفن، فکس یا ایمیل تلاش کند.

در صورت عدم اطلاع به مسافر:

۱-  شرکت باید به علت ناراحتی ایجاد شده به مسافر خسارت پرداخت نماید.

۲-  عودت هزینه بلیت در صورتی که مسافر پرواز پیشنهادی دیگری را نپذیرد یا در صورت پذیرفتن، شرکت سفر را بدون هزینه دیگری برایش فراهم سازد.

۳-  به علاوه امکاناتی را در فرودگاه برای مسافر مهیا کند.

خسارت مالی به مسافرانی که هنگام رزرو بلیت، اطلاعات تماس مناسبی را نداده اند تعلق نمی گیرد. در رابطه با چنین مسافرانی شرکت باید به انتخاب مسافر، یا هزینه بلیت را پس دهد و یا سفر دیگری را برایش در نظر گیرد.

در موارد زیر هیچ خسارتی به مسافر تعلق نمی گیرد:

۱- مسافر سفر دیگر پیشنهاد شده توسط شرکت را نپذیرد.

۲- علت لغو شدن پرواز حوادث غیر عادی که تحت کنترل شرکت نباشد.

تاخیر در پرواز

شرکت باید برای مسافری که به موقع بلیتش بررسی شده امکانات فراهم کند و همچنین در صورت وقوع تاخیر یا تغییر ساعت پرواز:

- ۲ ساعت یا بیشتر در صورتی که مدت پرواز تا ۲ ساعت و نیم باشد.

- ۳ ساعت یا بیشتر در صورتی که مدت پرواز بین ۲ ساعت و نیم و تا ۵ ساعت باشد.

- ۴ ساعت یا بیشتر در صورتی که مدت پرواز متفاوت از موارد بالا باشد.

خسارت

پرداخت خسارت مالی نشان داده شده در زیر تنها زمانی که هزینه بلیت بیشتر از مقدار خسارت باشد میسر است:

- ۲۰۰۰ روپیه هم اندازه یا کمتر از ارزش بلیت در پروازهای تا یک ساعت

- ۳۰۰۰ روپیه هم اندازه یا کمتر از ارزش بلیت در پروازهای بین یک تا دو ساعت

- ۴۰۰۰ روپیه هم اندازه یا کمتر از ارزش بلیت در پروازهای بیش ازدو ساعت 

این خسارتها می تواند نقدی، انتقال وجه یا با توافق امضاء شده مسافر به صورت های دیگر پرداخت شود.

امکانات پیشنهادی برای مسافر

به مسافران موارد زیر بصورت رایگان پیشنهاد خواهد شد:

۱ -  غذا و نوشیدنی مطابق با زمان انتظار

۲ - اسکان در هتل در صورت لزوم ( شامل حمل و نقل )

منبع: http://dgca.nic.in

نظر شما