شناسهٔ خبر: 102582 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استاندار آذربایجان‌شرقی؛

طرح شهرسازی پادگان شهر میانه در چارچوب قانون انتقال پادگان‌ها ابلاغ شد

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار آذربایجان‌شرقی طرح شهرسازی پادگان شهر میانه را در چارچوب انتقال پادگان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با عابدین‌خرم استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورا را با موضوع طرح شهرسازی پادگان شهر میانه در چارچوب قانون انتقال پادگان‌ها ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۸ آذر ۱۴۰۰ خود طرح شهرسازی اراضی ۳۲ هکتاری پادگان شهر میانه را در چارچوب قانون انتقال پادگان‌ها و پیرو مصوبه مورخ ۹ مهر ۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ و صورتجلسه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و مشروط به موارد زیر با طرح مذکور موافقت کرد:

۱. مطابق بند ۳ قانون انتقال پادگان‌ها سطح ناخالص مسکونی (شامل معابر و کلیه کاربری‌ها و دسترسی‌های مقیاس محله‌ای) به حداکثر۶۰ درصد کل عرصه محدود و مابقی اراضی به خدمات عمومی تخصیص یابد.

۲. با توجه به نیاز شهر میانه به فضای سبز یکپارچه مقیاس شهری، اراضی واقع در جنوب محور پبش‌بینی شده در جنوب طرح شهرسازی محدوده پادگان، به صورت یکپارچه به فضای سبز شهری اختصاص یابد.

۳. خدمات مقیاس منطقه‌ای و شهری واقع در محدوده موردنظر، با رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ تحت عنوان کلی «خدمات شهری» لحاظ شود تا در بازنگری طرح جامع شهر میانه -که هم‌اکنون در دست تهیه است- با عنایت به سطوح و سرانه‌های کل شهر مورد تدقیق قرار گیرد.

۴. احداث بنا در کاربری مسکونی سهم مالک، با سطح اشغال۶۰ درصد و تراکم۱۸۰ درصد و در سایر کاربری‌ها بر اساس ضوابط طرح تفضیلی ملاک‌عمل خواهد بود.