شناسهٔ خبر: 103025 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی؛

علیرضا جعفری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید شد

حکم وزیر راه و شهرسازی در حکمی علیرضا جعفری را به سمت سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی علیرضا جعفری را به سمت سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به علیرضا جعفری آمده است: نظر به دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف الهی و در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و راهبردهای دولت خدمتگزار به منظور ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله با بهره‌گیری از حداکثر توان علمی و حرفه‌ای موجود در کشور و توجه به چندگانه بودن ابعاد شکل‌گیری شهرهای جدید و ارتقای سطح کیفی زندگی در شهرهای نسل اول از طریق برنامه‌ریزی موثر در حل مسائل نسبت به احصای مشکلات و رفع آن‌ها با همکاری سایر بخش‌های تخصصی مربوطه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی اقدام کرده و در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت عالیه در شکل‌گیری شهرهای جدید نسل دوم و سوم با مشارکت خردمندانه تمامی عوامل ذی‌نفع نکات زیر مورد توجه ویژه قرار گیرد:

-ایجاد فرصت برای اسکان گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منطبق بر نهضت ملی تولید مسکن

- ضرورت توجه به تنوع‌بخشی گونه‌ها و کارکردهای جدید در شهرهای جدید نسل دوم و سوم (شهرهای هوشمند تخصصی)

- توجه ویژه به نظام مدیریت سرزمین و بهر‌ه‌وری زمین در جهت تحقق سیاست‌های کلان آمایش سرزمین کشور

- توجه ویژه به سبک معماری شهری و طراحی شهری مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی و ویژ‌گی‌های اقلیمی و فرهنگی منطقه در راستای شکل‌گیری تمدن اسلامی مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری

- ترغیب و تشویق بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه شهرهای جدید نسل دوم و سوم از سریق تسهیل سرمایه‌گذاری و ارایه مشوق‌ها و امتیازات قانونی

- توجه به نظام مدیریت هماهنگ با دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسان عمومی و دولیت تامین‌کننده زیرساخت‌ها و سرانه‌ها