شناسهٔ خبر: 103797 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۰ وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بنادر:

افزایش ۱۷ درصدی تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری کشور/ افزایش ۳۷ درصدی جابه‌جایی مسافر در بنادر کشور

بنادر افزایش ۱۷ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته از جمله اقدامات سازمان بنادر و دریانوری در سال جاری به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت را‌ه‌وشهرسازی با تدوین گزارشی به ارائه عملکرد خود در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با مدت مشابه  سال قبل و ۱۰ سال گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۹ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور انجام شده است. این درحالی است که در ۹ ماهه سال گذشته، ۹۳ میلیون تن بار در بنادر تجاری کشور تخلیه و بارگیری شده بودند. در یک بررسی مقایسه‌ای مشخص می‌شود که تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. این امر گویای تحقق ۹۹ درصدی برنامه ۹ ماهه تعیین شده است.

ظرفیت بنادر تجاری نیز بر اساس برنامه تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۰، عدد ۲۸۵ میلیون تن و در ۹ ماهه سال جاری ۲۸۰ میلیون تن تعیین شده است. بر این اساس ظرفیت بنادر تجاری در ۹ ماهه سال جاری ۲۶۶.۳ میلیون تن اعلام شده که گویای رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همین‌طور نشان‌دهنده تحقق ۹۵ درصدی برنامه تعیین شده برای ۹ ماهه سال جاری است.

یکی دیگر از اقدامات سازمان بنادر و دریانوری مربوط به حوزه عملیات کانتینری بنادر می‌شود. در این راستا در ۹ ماهه سال جاری یک‌هزار و ۴۹۱ هزار TEU عملیات کانتینری در بنادر کشور انجام شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای ۹ درصد رشد است. همچنین این میزان عملیات کانتینری انجام شده ۹۵ درصد از برنامه ۹ ماهه تعیین شده را محقق کرده است.

در حوزه جابه‌جایی مسافر نیز در ۹ ماهه سال جاری ۷.۱ میلیون نفر مسافر به بنادر کشور وارد و از آن خارج شده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که گویای جابه‌جایی ۵.۲ میلیون مسافر است، ۳۷ درصد افزایش داشته است. بدین‌ترتیب ۸۶ درصد از برنامه ۹ ماهه تعیین شده به تحقق رسیده است.

ظرفیت مسافری بنادر بر اساس برنامه تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۰، عدد ۲۵ هزار نفر و در ۹ ماهه سال جاری ۲۴ هزار و ۹۵۰ نفر تعیین شده است. بر این اساس ظرفیت مسافری بنادر در ۹ ماهه سال جاری ۲۴ هزار و ۸۵۵ نفر اعلام شده که گویای رشد ۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همین‌طور نشان‌دهنده تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تعیین شده برای ۹ ماهه سال جاری است.

جدول درصد تحقق اهم اقلام و شاخص‌های آماری حوزه حمل‌ونقل دریایی

شاخص

واحد

برنامه تا پایان ۱۴۰۰

برنامه تا ۹ ماهه ۱۴۰۰

عملکرد سال ۱۳۹۹

عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۹

عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۰

درصد تغییر ۹ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

درصد تحقق در مقایسه با برنامه ۹ ماهه

عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری

میلیون تن

۱۴۷

۱۱۰

۱۳۰

۹۳

۱۰۹

۱۷

۹۹

عملیات کانتینری بنادر

هزار TEU

۲۱۰۰

۱۵۷۵

۱۸۴۲

۱۳۶۹

۱۴۹۱

۹

۹۵

عملیات جابه‌جایی مسافر در بنادر

میلیون نفر

۱۱

۸.۳

۹.۸

۵.۲

۷.۱

۳۷

۸۶

ظرفیت بنادر تجاری

میلیون تن

۲۸۵

۲۸۰

۲۶۴

۲۵۶.۹

۲۶۶.۳

۱

۹۵

ظرفیت مسافری بنادر

هزار نفر

۲۵۰۰۰

۲۴۹۵۰

۲۴۸۰۰

۲۴۷۶۲

۲۴۸۵۵

۰.۲

۱۰۰

*درصد تغییر برای ظرفیت بنادر و ظرفیت مسافری بنادر در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

همچنین بررسی عملکرد ۴۲ ساله وزارت راه‌وشهرسازی در بخش دریایی نشان می‌دهد که ظرفیت بنادر تجاری از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ با رشد ۱۴ برابری به ۲۶۴ میلیون تن رسیده است. در حوزه ظرفیت کانتینری بنادر تجاری نیز با رشد ۱۰۷ برابری روبه‌رو هستیم که گویای ۸ هزار TEU در سال ۱۳۹۹ است.

عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری نیز در این بازه زمانی رشد ۹ برابری داشته و به رقم ۱۳۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

عملیات کانتینری بنادر و ظرفیت مسافری بنادر نیز به ترتیب دارای رشد ۲۴ و ۵۰ برابری در ۴۲ سال گذشته بوده‌اند.

شاخص

واحد

تا پیروزی انقلاب اسلامی (موجودی ۱۳۵۷)

۱۳۹۹

برابری

ظرفیت بنادر تجاری

میلیون تن

۱۹

۲۶۴

۱۴

ظرفیت کانتینری بنادر تجاری

هزار TEU

۷۵

۸۰۰۰

۱۰۷

عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری

میلیون تن

۱۵

۱۳۰

۹

عملیات کانتینری بنادر

هزار TEU

۵۸

۱۴۰۰

۲۴

ظرفیت مسافری بنادر

میلیون نفر

۰.۵

۲۴.۸

۵۰

همچنین گفتنی است، هم‌اکنون ۲۲ بندر مالکیتی در کشور وجود دارد و ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور ۲۶۶ میلیون تن است.