شناسهٔ خبر: 105659 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

بهره‌مندی از ظرفیت تشویقی ماده ۱۲ جهت تحقق عدالت در مناطق کمتر برخوردار+عکس

محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی می‌توانند، در تامین خدمات و فضاهای عمومی، آموزشی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی، مذهبی و حتی مرمت ابنیه تاریخی از ظرفیت تشویقی ماده ۱۲ قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود در اجرای نیت خیرخواهانه در تامین خدمات و فضاهای عمومی، آموزشی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی، مذهبی و حتی مرمت ابنیه تاریخی می‌توانند از ظرفیت تشویقی ماده ۱۲ قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنند.

آئینی با اشاره به این که باید از ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده در جهت تحقق عدالت و تامین خدمات روبنایی در محلات کمتر برخوردار و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری استفاده شود، اظهار کرد: یکی از مقرری‌های قانونی این است که دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی و ورزشی، گردشگری و تاریخی در مناطق یاد شده را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب کند.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد، مودیان مالیاتی حایز شرایط استفاده از مفاد ماده مزبور، اسناد و مدارک لازم را در موعد مقرر به اداره مالیاتی مربوطه ارایه کنند تا برابر مقررات اقدام‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.