شناسهٔ خبر: 107129 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه با استاندار ایلام ابلاغ شد؛

موافقت با الحاق ۳۳ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال کنارگذر شمالی شهر ایلام

بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ۱۴۰۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار ایلام مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با بهرام‌نیا استاندار ایلام مصوبه شورا را با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶ دی ۱۴۰۰ خود، مصوبه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام با موضوع « مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام- موضوع الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر ایلام جهت اختصاص به قانون جهش تولید » در۳ موضع شامل : موضع شماره یک الحاق ۳۳ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال کنارگذر شمالی شهر واقع در حریم به محدوده و تغییر کاربری ۵ هکتار اراضی واقع در محدوده از کاربری درمانی به مسکونی، موضع شماره ۲ الحاق ۱۵.۷ هکتار اراضی دولتی واقع درمجاور بلوار خلیج فارس در حریم به محدوده شهر ، موضع شماره ۳ الحاق منفصل ۵.۹ هکتار اراضی دولتی واقع در مجاور بلوار خلیج فارس در حریم به محدوده شهر ایلام را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک به شرح زیراتخاذ تصمیم کرد:

۱-در موضع شماره یک (الحاق ۳۳ هکتار اراضی واقع درحریم به محدوده و تغییر کاربری ۵ هکتار اراضی واقع در محدوده شهر از کاربری درمانی به مسکونی )

الف : با الحاق ۳۳ هکتار اراضی واقع درحریم در شمال کمربندی شمالی شهر با لحاظ موارد زیر موافقت می‌شود: 

حذف عرصه‌های جنگل دستکاشت از محدوده الحاقی

حذف عرصه تداخلی جزئی (حدود ۵۰۰ متر مربع) با محدوده منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ (بر اساس اعلام نظر کتبی سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌های شماره ۴۶۹۰۰/۳۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ و  شماره ۴۶۰۲۶/۴۰۰/۱۴۰۰مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

حفظ حریم و بستر مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با عرصه الحاقی بنا بر اعلام نظر شرکت آب منطقه‌ای

با عنایت به شیب نسبتا زیاد اراضی الحاقی تدابیر لازم در طراحی معماری جهت به حداقل رساندن خاکبرداری و انطباق حداکثر فرم بلوک‌های مسکونی با توپوگرافی زمینه اتخاذ شود.

ب: با تغییر کاربری ۵ هکتار از اراضی دولتی داخل محدوده از کاربری درمانی به مسکونی طبق مصوبه مرجع استان موافقت می‌شود.

ج: طرح تفکیکی یکپارچه اراضی با تاکید بر تامین سرانه‌های خدماتی (خصوصا درمانی) در حد سرانه مصوبه طرح جامع شهر و تراکم ساختمانی متضمن ۷۰ واحد در هکتار تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۲- موضع شماره ۲ الحاق ۱۵.۷ هکتار اراضی دولتی 

با الحاق ۱۵.۷ هکتار اراضی دولتی واقع درجنوب شهر مجاور بلوار خلیج‌فارس موافقت و مقرر شد تا طرح تفکیکی اراضی با تامین سرانه‌های خدماتی در مقیاس محله و با تراکم ساختمانی متضمن تامین ۷۰ واحد در هکتار به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد. همچنین تدبیر لازم جهت حفظ عملکرد مستحدثات موجود مربوط به موزه تنوع‌زیستی در طرح لحاظ شود.

۳-موضع شماره ۳ الحاق ۵.۹ هکتار اراضی دولتی به محدوده

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵.۹ هکتار اراضی دولتی به صورت منفصل در جنوب‌شهر متعاقب اخذ پاسخ استعلام صورت گرفته از سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام خواهد شد.