شناسهٔ خبر: 114192 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طی ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱:

بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی استان خراسان شمالی رفع تصرف شد

رفع تصرف اراضی ملی خراسان شمالی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از رفع تصرف بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی استان در ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، قاسم قاسمی گفت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان شمالی ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی، بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۳۰۳ میلیارد ریال در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را رفع تصرف کرد و از چنگال متصرفان آزاد کرده است.

وی تصریح کرد: این ۱۵ هکتار با اجرای ۲۰  مورد عملیات رفع تصرفات فوری و ۳ مورد اجرای احکام قضایی در سطح استان، موفق به باز پس گیری حدود ۱۵۹۰۲۵ مترمربع از اراضی ملی (حدود ۱۵ هکتار) به ارزش تقریبی ۳۰۳  میلیارد ریال شده است.

قاسمی با اشاره به جزئیات این ۲۳ مورد گفت: از تعداد مذکور، ۲۰ مورد رفع تعرض فوری در سطح استان به مساحت ۱۲۴۹۳۰ متر مربع به ارزش تقریبی ۲۶۷ میلیارد ریال و ۳ مورد اجرای احکام قضایی در سطح استان به مساحت ۳۴۰۹۵ متر مربع به ارزش تقریبی ۳۶ میلیارد ریال است که نسبت به رفع تصرف کامل اراضی دولتی اقدام شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، این گونه گفت: شهروندان می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.