شناسهٔ خبر: 114193 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد؛

تهیه پیوست کاهش خطر برای تمامی طرح‌های توسعه و عمران

ببینید | جلسه ی شورای عالی شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رییس سازمان مدیریت بحران کشور و مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران مصوبه شورا را با موضوع ضرورت تهیه پیوست کاهش خطر برای تمامی طرح‌های توسعه و عمران، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور و کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران مصوبه شورا را با موضوع ضرورت تهیه پیوست کاهش خطر برای تمامی طرح‌های توسعه و عمران ، ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه  مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ به پیشنهاد نماینده سازمان مدیریت بحران کشور، و بنا بر  بند (ح)  ماده  ۱۳  قانون مدیریت بحران کشور مقرر کرد در تهیه و تدوین کلیه طرح‌های توسعه و عمران نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر اقدام شود.

دستورالعمل و الزامات مطالعات کاهش خطر توسط سازمان مدیریت بحران تدوین و ارائه شده و پس از تائید کمیته فنی شماره پنج ( با توجه به مصوبه قبلی شورایعالی درخصوص نگرش و روش نوین تهیه طرح‌های توسعه و عمران "جامع" شهر)  در تهیه طرح های توسعه و عمران ملاک عمل قرار گیرد.