شناسهٔ خبر: 119696 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مروری بر احداث ساختمان‌های مهم توسط سازمان مجری در استان‌های بوشهر، خوزستان و هرمزگان؛

۲۴ بیمارستان با ۲هزار و ۸۸۵ تخت در ۳ استان نیمه جنوبی احداث و تحویل شد

بیمارستان جهرم سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در مجموع در طول فعالیت خود علاوه بر ساختمان‌های با اهمیت غیربیمارستانی در ۳ استان جنوبی کشور ۲۴ بیمارستان با ۲ هزار و ۸۸۵ تخت احداث کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از مسئولیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مهم و دولتی در اقصا نقاط کشور است. به عنوان نمونه این سازمان موفق شد تا در  ایام کرونا بخشی از بیمارستان‌ها را در استان‌های سراسر کشور احداث کند و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بهره‌بردار قرار بدهد. در کنار این فعالیت مهم احداث بیمارستان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطقی که سرانه بهداشتی و درمانی آنها پایین بوده است بخش دیگری از اقدامات سازمان مجری طی سالیان گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

ساختمان‌های عمومی که توسط سازمان مجری در دهه‌های گذشته تاکنون در نیمه جنوبی کشور احداث شده است شامل بیمارستان‌ها، ساختمان‌های گمرک، خانه‌های سازمانی، مراکز ورزشی و همچنین ساختمان‌های مهم و دولتی است.

در این گزارش ساخت ساختمان‌های مهم دولتی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان بررسی می‌شود.

احداث ۷ بیمارستان با ۸۱۳ تخت در استان بوشهر

بیمارستان ۹۶ تختی خورموج در زیربنای ۹ هزار و ۱۹۳ مترمربع، بیمارستان ۹۶ تختی کنگان در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع در شهرستان خورموج، بیمارستان ۹۶ تختی کنگان در زیربنای ۱۰ هزار و ۶۷۳ مترمربع در شهرستان کنگان، بیمارستان ۹۶ تختی گناوه در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع در شهرستان گناوه، بیمارستان۳۲ تختی اهرم تنگستان در زیربنای ۵ هزار مترمربع در شهرستان تنگستان، بیمارستان ۲۸۰ تختی آموزشی بوشهر در زیربنای ۲۴ هزار و ۷۲۲ مترمربع در شهرستان بوشهر، تکمیل بیمارستان ۲۱۳ تختی برازجان در زیربنای ۱۷ هزار و ۳۴۳ مترمربع در شهرستان برازجان، از جمله بیمارستان های احداث شده توسط سازمان مجری در استان بوشهر است.

بیمارستان ۲۸۰ تختی بوشهر
بیمارستان ۲۸۰ تختی بوشهر

همچنین سازمان مجری ساختمان های مهم دیگری را در این استان احداث کرده است که این ساختمان ها شامل ساختمان گمرک عسلویه در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در شهرستان عسلویه، ساختمان گمرک ابوالخیر در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در شهرستان تنگستان، تکمیل ساختمان اداره کل منابع طبیعی بوشهر در زیربنای یکهزار و ۶۲۰ مترمربع در شهرستان بوشهر، تکمیل ساختمان اداری سازمان بهزیستی استان بوشهر در زیربنای ۲ هزار مترمربع در شهرستان بوشهر، دانشکده پیراپزشکی بوشهر در زیربنای ۱۰ هزار و ۵۷۴ مترمربع در شهرستان بوشهر، و خانه های سازمان بیمارستان خورموج در زیربنای یکهزار مترمربع در شهرستان دشتی است.

احداث ۵ بیمارستان با ۵۴۵ تخت در استان هرمزگان

بیمارستان ۹۶ تختی میناب در زیربنای ۸ هزار و ۸۸۹ مترمربع در شهرستان میناب، بیمارستان ۶۴ تختی حاجی‌آباد در زیربنای ۱۲ هزار و ۴۷۳ مترمربع در شهرستان حاجی آباد، بیمارستان ۸۴ تختی بندرلنگه در زیربنای۱۲ هزار و ۴۷۳ مترمربع، بیمارستان ۸۸ تختی بستک در زیربنای ۸ هزار و ۵۶۷ مترمربع، بیمارستان ۲۱۳ تختی مسجدسلیمان در زیربنای ۱۷ هزار و ۳۴۳ مترمربع، بیمارستان‌های احداث شده در استان هرمزگان توسط سازمان مجری است.

۲۴ بیمارستان با ۲هزار و ۸۸۵ تخت در ۳ استان نیمه جنوبی احداث و تحویل شد
بیمارستان ۸۸ تختی بستک

سازمان مجری در استان هرمزگان، ساختمان دیوان محاسبات بندرعباس را در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان گمرک بندرلنگه در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان گمرک درگهان در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، تکمیل ساختمان اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان در زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع را نیز احداث کرد.

احداث ۱۲ بیمارستان با یکهزار و ۵۲۷ تخت بیمارستانی در استان خوزستان

بیمارستان ۱۶۸ تختی طالقانی آبادان در زیربنای ۱۴ هزار و ۸۱۰ مترمربع، بازسازی زایشگاه ۶۴ تختی خرمشهر در زیربنای ۴ هزار و ۳۰۰ مترمربع، بیمارستان ۵۷۰ تختی شهید بقایی اهواز در زیربنای ۶۹ هزار مترمربع، بیمارستان ۶۴ تختی بستان در زیربنای ۹ هزار و ۵۰ مترمربع، بازسازی بیمارستان ۲۴۰ تختی ولیعصر خرمشهر در زیربنای ۲۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع، بیمارستان ۸۰ تختی ایذه در زیربنای ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع، مرکز فوریت های پزشکی لالی با ۳۲ تخت در زیربنای ۵ هزار و ۵۳۰ مترمربع، بیمارستان ۳۲ تختی رامشیر در زیربنای ۵ هزار و ۵۳۰ مترمربع، احداث مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شیبان با ۱۳ تخت در زیربنایی یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، تکمیل بیمارستان هندیجان با ۳۲ تخت در زیربنای ۴ هزار و ۸۸۰ مترمربع، تکمیل بیمارستان ۱۲۲ تختی رامهرمز در زیربنای ۱۲ هزار و ۱۰ مترمربع، احداث بیمارستان ۱۱۰ تختی سوختگی اهواز در زیربنای ۲۱ هزار و ۹۹۹ مترمربع از جمله بیمارستان‌های سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی است.

۲۴ بیمارستان با ۲هزار و ۸۸۵ تخت در ۳ استان نیمه جنوبی احداث و تحویل شد
بیمارستان ۱۱۰ تختی سوختگی اهواز

احداث ورزشگاه ۵۰ هزار نفری خوزستان و دانشکده پزشکی اهواز

همچنین در استان خوزستان سازمان مجری ساختمان دیوان محاسبات را در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ساختمان گمرک بندر امام در زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع، تکمیل ساختمان اداره راه استان استان خوزستان در زیربنای ۳ هزار و ۱۳۲ مترمربع، بازسازی آموزشگاه پرستاری و مامایی آبادان در زیربنای ۸ هزار و ۶۶۵ مترمربع، ساختمان مرکز تربیت بهداشتگان دهان و دندان اهواز در زیربنای ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع، دانشکده پزشکی اهواز در زیربنای ۱۳ هزار و ۱۴۲ مترمربع، خانه های سازمانی بیمارستان شادگان در زیربنای یکهزار مترمربع، مطالعه و احداث سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان در زیربنای ۳ هزار و ۵۵۰ مترمربع و ورزشگاه ۵۰ هزار نفری اهواز در زیربنای ۴۰ هزار مترمربع احداث کرد.