شناسهٔ خبر: 120292 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مروری بر عملکرد سازمان مجری در ساخت ساختمان‌های عمومی در سه استان؛

۳۵ بیمارستان با ۲ هزار و ۴۲۴ تخت در خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی احداث شد

بیمارستان فریمان سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ۳۵ بیمارستان با مجموع ۲ هزار و ۴۲۴ تخت بیمارستانی احداث کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از مسئولیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مهم و دولتی در اقصی نقاط کشور است. احداث بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی در ایام کرونا و همچنین احداث بیمارستان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطقی است که سرانه بهداشتی و درمانی آنها پایین است بخش مهم اقدامات سازمان مجری طی سالیان گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

در این گزارش ساخت ساختمان‌های مهم دولتی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بررسی می‌شود.

احداث ۶ بیمارستان با ۵۰۶ تخت بیمارستانی درخراسان شمالی

خراسان شمالی- سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان خراسان شمالی مطالعه و اجرای بیمارستان ۹۶ تختی اسفراین در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۹۶ تختی بجنورد در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع، مرکز بهداشتی درمانی آموزشی راز و جرگلان با ۱۳ تخت بیمارستانی در زیربنای یکهزار و ۷۱۷ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۳۵ تختی فاروج در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۴۸ تختی آشخانه در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، احداث بیمارستان ۲۱۸ تختی جایگزین شیروان در زیربنای ۱۷ هزار و ۲۶۷ مترمربع را احداث کرد و تحویل بهره‌بردار داد.

۳۵ بیمارستان با ۲ هزار و ۴۲۴ تخت در خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی احداث شد
بیمارستان ۲۱۸ تختی شیروان 

همچنین خانه‌های سازمانی بیمارستان بجنورد، خانه‌های سازمانی بیمارستان شیروان، خانه‌های سازمانی بیمارستان اسفراین، اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی، اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، اداره کل دیوان محاسبات خراسان شمالی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی احداث شد.

احداث ۲۲ بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانی با یکهزار و ۳۲۰ تخت بیمارستانی در خراسان رضوی

خراسان رضوی- بیمارستان ۹۶ تختی قوچان در زیربنای ۱۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع، بیمارستان ۱۲۸  تختی سبزوار در زیربنای ۱۴ هزار و ۷۴۴ مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۹۶ تختی تربت‌جام در زیربنای ۱۰ هزار و ۶۷۳ مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۹۶ تختی کاشمر در زیربنای ۱۱ هزار و ۹۶۰ مترمربع، مطالعه و  اجرای بیمارستان ۶۴ تختی جغتای در زیربنای ۸ هزار و ۸۸۰ مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۵۰ تختی درگز در زیربنای ۶ هزار مترمربع توسط سازمان مجری در استان خراسان رضوی احداث شد.

همچنین، از دیگر بیمارستان‌های احداث شده در این استان می‌توان به مطالعه و اجرای بیمارستان ۵۰ تختی سرخس در زیربنای ۶ هزار و ۲۹ مترمربع، مطالعه و احداث مرکز بهداشتی درمانی لاریجان با ۱۳ تخت بیمارستانی در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ مترمربع، احداث ۷ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی با ۷۰ تخت در زیربنای یکهزار و ۴۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۳۵ تختی فیض‌آباد در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان ۴۸ تختی کلات  در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، مطالعه واحداث بیمارستان رشتخوار با ۳۵ تخت در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، بیمارستان ۳۵ تختی خلیل‌آباد در زیربنای ۳ هزار و ۵۸۹ مترمربع، بیمارستان فردوس با ۱۴۱ تخت در زیربنای ۱۳ هزار و ۳۳۸ مترمربع، بیمارستان ۹۰ تختی فریمان در زیربنای ۸ هزار و ۷۱۳ مترمربع، بیمارستان آموزشی تربت‌حیدریه با ۲۷۳ تخت بیمارستانی در زیربنای ۲۴ هزار و ۱۴۳ مترمربع، اشاره کرد.

۳۵ بیمارستان با ۲ هزار و ۴۲۴ تخت در خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی احداث شد
بیمارستان ۱۴۱ تختی فردوس 

احداث ساختمان دیوان محاسبات مشهد، تکمیل ساختمان دیوان محاسبات مشهد؛ دانشکده علوم‌پزشکی گناباد، ساختمان دانشکده پزشکی گناباد، ساختمان و تجهیز دانشکده پزشکی گناباد، احداث خانه‌های سازمانی بیمارستان قوچان و خانه‌های سازمانی تایباد از دیگر ساختمان‌های عمومی است که توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی ودولتی در استان خراسان رضوی احداث شده است.

احداث ۷ بیمارستان با ۵۹۸ تخت بیمارستانی در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی- سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی در استان خراسان جنوبی مطالعه و اجرای بیمارستان ۲۲۴ تختی بیرجند در زیربنای ۲۴ هزار مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۹۶ تختی قائن در زیربنای ۱۰ هزار و ۶۷۳ مترمربع، مطالعه و اجرای بیمارستان ۳۲ تختی نهبندان در زیربنای ۳ هزار و ۲۲۶ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان شهرستان سرایان با ۳۵ تخت بیمارستانی در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان شهرستان درمیان با ۳۵ تخت بیمارستانی در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، مطالعه و احداث بیمارستان شهرستان سربیشه با ۳۵ تخت بیمارستانی در زیربنای ۳ هزار و ۵۳۴ مترمربع، بیمارستان ۱۴۱ تختی طبس در زیربنای ۱۳ هزار و ۳۳۸ مترمربع را احداث کرد.

۳۵ بیمارستان با ۲ هزار و ۴۲۴ تخت در خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی احداث شد
بیمارستان ۱۴۱ تختی طبس

همچنین اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی، سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، اداره کل تربیت بدنی استان، اداره کل کار و امور اجتماعی استان، اداره کل بهزیستی استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اداره کل نوسازی مدارس استان، اداره کل هواشناسی استان، اداره کل بازرسی استان توسط سازمان مجری خراسان جنوبی احداث شد.