شناسهٔ خبر: 122822 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

سرپرست بانک مسکن:

بیش از ۴۳ هزار ملیاردتومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شد

عسگری سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۷۸۶ هزار و ۹۴۷ نفرمتقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک خبر داد و گفت: بانک تاکنون با ۱۹۶ هزار و ۵۷۰ واحد به مبلغ ۶۶ هزار و ۷۹۸ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

علی عسکری سرپرست بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص روند ارایه تسهیلات به متقاضیان طرح نهضت  مسکن، پرداخت وجه به سازندگان و افتتاح حساب متقاضیان توضیح داد: تاکنون ۷۸۶ هزار و ۹۴۷ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند.

سرپرست بانک مسکن گفت: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ۴۳ هزار و ۱۸۶ میلیاردتومان است که از این میزان، ۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیاردتومان از محل آورده متقاضیان و ۲۷ هزار و ۶۹۶ میلیاردتومان از محل تسهیلات واریز شده است.

عسکری افزود: از کل قراردادهای معرفی شده به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات،بانک با ۱۹۶ هزار و ۵۷۰ واحد به مبلغ ۶۶  هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.