شناسهٔ خبر: 124857 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصمیم گیری شد؛‌

جزئیات شرایط موافقت با الحاق ۴۳۰هکتار اراضی به محدوده شهر جدید شیرین‌ شهر

ببینید | برگزاری نوزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت به محدوده شهر جدید شیرین شهر خوزستان موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به حسینی محراب استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان و  جعفری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرجدید شیرین شهر ( الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت و انتزاع  اراضی زراعی و زیر کشت مربوط به محلات ۶ و۷  طرح جامع  مصوب ) را مورد بررسی قرار داد ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ کمیته فنی شماره یک و موافقت  اتخاذ تصمیم کرد.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود یادآورشد: مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خصوص اراضی الحاقی اخذ شود. (بدیهی است به تصریح قانون در صورت تشخیص درجه  ۱ و ۲ اراضی، موضوع الحاق منتفی خواهد بود.)

معاون شهرسازی و معماری در ادامه ابلاغ خود آورده است: همسو با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان باقیمانده اراضی زراعی زیر کشت واقع در ضلع غربی معبر موجود در سمت غربی شهر و همچنین جنوب غربی اراضی مد نظر جهت الحاق مطابق نقشه پیوست از محدوده شهر خارج و با درج پهنه غالب در حریم شهر تثبیت شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی  با اعلام اینکه به جهت اعمال مدیریت یکپارچه و اعمال نظم کالبدی، اراضی موسوم به ۷۰هکتاری درسمت جنوب شهر نیز در قالب توسعه جدید به  محدوده شهر الحاق شود خاطر نشان کرد: حریم و نوار تاسیساتی معبر جنوبی موجود و حریم ایمنی خط لوله گاز در سمت جنوبی اراضی از محدوده شهر حذف شده و همچنین حریم خطرزایی آن با اتخاذ تمهیدات طراحی شهری و تخصیص به فضای سبز و کاربری خدماتی رعایت شود.

صادق مالواجرد در ادامه  نامه ابلاغ خود تصریح کرد: باتوجه به اینکه به تبع این الحاق ، محدوده شهر جهت توسعه و نظام محله بندی دچار تغییرگسترده خواهد شد، مقررمی شود نقشه کاربری طرح جامع مصوب حداکثر ظرف۲ماه با حفظ سقف جمعیت پذیری ۷۵ هزار نفر مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی در کمیته فنی توسط دبیر شورایعالی ابلاغ شود.