شناسهٔ خبر: 126020 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود) خبر داد؛

بهره برداری پروژه های عمرانی شرق استان سمنان در دهه فجر ۱۴۰۱

مهندس عمیدی مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود) از بهره‌برداری پروژه های عمرانی در دهه مبارک فجر ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی(شرق سمنان)، امیر عمیدی مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود)از بهره‌برداری پروژه های عمرانی در دهه مبارک فجر ۱۴۰۱ خبر داد.

وی بیان کرد: پروژه هایی که در دهه مبارک فجرسال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری می رسند شامل اجرای آسفالت حفاظتی به طول ۳۹ کیلومتر و درزگیری آسفالت به طول ۳۸۰۰۰ متر در محور کمربندی شاهرود و محور شاهرود – میامی با اعتباری برابر ۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ، روکش آسفالت محور روستایی قهج – زرگر به طول یک کیلومتر با اعتباری برابر ۱۶۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ، روکش آسفالت محور رویان-یونس آباد-قلعه نو خالصه به طول ۴/۸ کیلومتر با اعتباری برابر ۴۱۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ، اجرای آسفالت تقویتی و حفاظتی محور بیارجمند – بردسکن به طول ۱۱ کیلومتر با اعتباری برابر ۷۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ، تعمیر و مرمت پایه ها و بهسازی لرزه ای پل ابریشم در محور میامی – کاهک با اعتباری برابر ۳۰۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ،تکمیل بهسازی و آسفالت ۲/۸ کیلومتر از ۱۹ کیلومتر محور فرومد – شفیع آباد با اعتباری برابر ۳۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ،زیرسازی و آسفالت یک کیلومتر و ۷۰۰ متر از ۷/۸ کیلومتر محور ابر با اعتباری برابر ۱۷۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ،تکمیل و تحویل ۷۲ واحد مسکونی مسکن مهر باقی مانده و تبدیل شده به نهضت ملی مسکن ویزه تعاونی مسکن فرهنگیان به متقاضیان و تکمیل و تحویل ۴۸ واحد مسکونی مسکن مهر باقی مانده و تبدیل شده به نهضت ملی مسکن ویژه تعاونی مسکن شرکت فولاد به متقاضیان می‌شود.