شناسهٔ خبر: 130453 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

در سفر عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مطرح شد؛

توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سیرجان تسریع می‌شود

فرودگاه سیرجان عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید نوروزی از فرودگاه‌های استان کرمان، ضمن بازدید میدانی از فرودگاه شهدای سیرجان،  آخرین وضعیت این فرودگاه را جویا شد و تسریع در توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سیرجان در دستور کار قرار گرفت.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،علی قاسم زاده عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در بازدید نوروزی از فرودگاه‌های استان کرمان روز دوشنبه هفتم فروردین، ضمن بازدید میدانی از فرودگاه شهدای سیرجان،  آخرین وضعیت این فرودگاه را جویا شد.

در این سفر، درخصوص تسریع در انجام پروژه توسعه و بهسازی سطوح پروازی این فرودگاه تصمیماتی اتخاذ شد.

تحویل زمین برای احداث و تجهیز کارخانه آسفالت و نیز تعیین مسیرهای دسترسی مصالح به سطوح پروازی، از مصوبه های بازدید عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها از فرودگاه شهدای سیرجان بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ پروژه توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سیرجان پس از استقرار تجهیزات و راه اندازی کارخانه آسفالت آماده انجام خواهد بود.