شناسهٔ خبر: 133019 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی:

همزمان با ساخت بیمارستان‌های تاب آور مقاوم‌سازی بیمارستان‌های قدیمی انجام می‌شود

علی نبیان مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی تاکید کرد: رویکرد سازمان مجری در کنار ساخت بیمارستان‌های تاب آور جدید، ورود به مقاوم‌سازی بیمارستان‌های قدیمی و طراحی بدون خسارت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در دومین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی به بیان عملکرد سازمان در خصوص ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی پرداخت‌.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان مجری، با هدف افزایش تاب آوری سازه‌های بیمارستانی و با اهمیت زیاد و بهره گیری از تجارب سوانح طبیعی گذشته از سال ۱۳۹۰، نسبت به مطالعه و پژوهش در این خصوص در حوزه‌های معماری، سازه، مکانیک و برق، با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مراکز دانشگاهی و سازمان برنامه و بودجه، اقدام کرد از ارایه این مطالعات به جامعه مهندسی کشور خبر داد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی پژوهش‌های انجام شده در موضوع فنی را شامل تهیه و تدوین نشریه ۸۱۶ با موضوع دستورالعمل طراحی لرزه ای سازه و اجزای غیر سازه ای بیمارستانها بر اساس عملکرد، تهیه و تدوین نشریه ۷۶۶ با موضوع دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها، تهیه و تدوین نشریه ۷۱۴ با موضوع دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها عنوان کرد.

نبیان در بیان عملکرد سازمان برای پروژه بهتاب ۲ گفت: نخستین جلسات و باب همکاری در پروژه بهتاب دو، از فروردین سال ۱۴۰۱ با دفتر اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) آغاز شد و محورهای همکاری با دفتر اسکان بشر ملل متحد در بخش آموزش شامل آموزش به مشاوران و کارشناسان، در بخش مطالعات شامل انجام مطالعات ۱۱ بیمارستان و در بخش اجرا شامل مقاوم‌سازی بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری است.

وی از جمله اهداف همکاری با دفتر اسکان بشر را در طرح بهتاب ۲، طراحی و اجرای بیمارستان‌های آتی به شکل عملکردی و همچنین تهیه دستورالعملی برای مطالعه طراحی سازه و عناصر غیرسازه‌ای بر اساس عملکرد در ۳ بخش قبل از اجرای اسکلت، تا مرحله سفت‌کاری و پس از مرحله سفت‌کاری برشمرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۱ بیمارستانی که مطالعات طراحی عملکردی آنها انجام خواهد شد شامل بیمارستان‌های اردبیل، رشت، ایرانشهر، میاندوآب، شوشتر، روانی رازی تهران،  کرج، زابل، کرمانشاه، بوشهرو ساری است.

نبیان تصریح کرد: رویکرد سازمان مجری در کنار ساخت بیمارستان‌های تاب آور جدید، ورود به  مقاوم‌سازی بیمارستانهای قدیمی است. همچنین طراحی بدون خسارت از دیگر رویکردهایی است که سازمان مجری در برنامه دارد.

وی افزود: در بیمارستان ساری ۳ بلوک سازه ای موجود است، که یک بلوک به صورت پایلوت برای مطالعات عملکردی، انتخاب شد.