شناسهٔ خبر: 133030 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

حریم گسلی ۹ شهر در دست تهیه قرار دارد/دستوالعمل کاهش مخاطرات فرونشست تدوین می‌شود

محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مطالعات این مرکز برای کاهش مخاطرات فرونشست در همکاری مدیریت بحران شهر تهران در حال انجام است و دستور العملی در دست تدوین قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امروز ۱۲ اردیبهشت در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی، محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در خصوص اقدامات آن مرکز در همکاری با دفتر اسکان بشر ملل متحد در تهران و سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی نکاتی را ارائه کرد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حرکت به سوی توسعه پایدار در ابنیه فنی و به ویژه بیمارستان‌ها را در موضوع درمان و خدمات رسانی در مواقع بحران از اهداف این همکاری برشمرد.

حیدری گفت: در ادوار گذشته مرکز تحقیقات در همکاری با جامعه دانشگاهی در خصوص کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی اقداماتی را در دستور کار قرار داد که خروجی آن تدوین پیشنهادات صاحبنظران و متخصصان در موضوع تاب‌آوری ساختمان‌ها و بویژه ساختمان‌های عمومی بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاب‌آوری تمامی ساختمان‌ها توان و زمان زیادی را می‌طلبد این موضوع با اولویت‌بندی و بر اساس اهمیت خیلی زیاد و زیاد در دستور کار مرکز قرار گرفت که در این راه با همراهی سازمان مجری، تاب‌آوری ساختمان‌های مهم بیمارستانی در برنامه اجرا قرار گرفت.

حیدری با اشاره به ماموریت ۷ گانه مرکز بر اساس بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی گفت: مرکز تحقیقات درخصوص کاهش مخاطرات بر اساس بند ض ماده ۱۴ مدیریت بحران، تدقیق حریم گسل‌ها در شهر را انجام داد. تدقیق حریم گسلی ۹ شهر سال جاری انجام می‌شود و ۲۲ شهر دیگر نیز در برنامه های آتی برای تدقیق قرار دارد.

ارزیابی ساختمان‌های مهم شهر تهران توسط شهرداری 

سرپرست مرکز تحقیقات با اشاره به اینکه ارزیابی و مطالعه ساختمان های بلند از نظر ایمنی مرکز تحقیقات راه قرار دارد توضیح داد: در خصوص حادثه متروپل کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به منظور ارزیابی ایمنی ذیل بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران تشکیل شد،

حیدری گفت: در تهران ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم بر عهده شهرداری این کلانشهر و تدوین ضوابط بر عهده مرکز تحقیقات است.

وی در ادامه به موضوع فرونشست و کاهش مخاطرات ناشی از این بحران اشاره کرد و افزود: مطالعات این مرکز برای کاهش مخاطرات فرونشست در همکاری مدیریت بحران شهر تهران در حال انجام است و دستور العملی در دست تدوین قرار دارد.

حیدری تصریح کرد:همچنین با همکاری مرکز تحقیقات کمیته ملی فرونشست در کشور با کمک نخبگان شکل می گیرد و ضوابط پهنه فرونشست تدوین خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در موضوع تدوین ضوابط و مقررات همواره مرکز از توان دانشگاهی و نخبگان و همچنین تجرییات سایر کشورها بهره لازم را برده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پروژه بهتاب از سال ۱۳۹۷در همکاری با دفتر اسکان بشر ملل متحد در تهران، وزارت بهداشت و سازمان مجری ساختمان ها، در برنامه قرار گرفت، ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز آموزشی را از جمله اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در طرح بهتاب یک به دنبال تدوین دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های مهم بودیم و در بهتاب ۲ دستور العمل های تدوین شده به شکل پایلوت در برخی از مراکز آموزشی و بیمارستانی اجرا خواهد شد.

حیدری با یادِآوری این مطلب که مقاوم سازی بیمارستان آیت الله طبرسی ساری را در پروژه بهتاب ۲ در حال انجام است از تعیین ۱۰ بیمارستان دیگر برای انجام این پروژه خبر داد.