شناسهٔ خبر: 20094 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در پی پژوهشی یک ساله انجام شد

جزییات متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان/ وزیر راه و شهرسازی، آیین‌نامه کنترل ساختمان را به هیات وزیران ارایه کرد/ ادامه اجرای طرح‌های قبل از تصویب آیین‌نامه به روال گذشته/ آیین‌نامه ۱۳ فصلی و ۱۶۰ ماده قانونی کنترل ساختمان

ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، ارایه شده توسط وزیر راه و شهرسازی در هیات وزیران در هفته دوم سال ۹۵ که طی پژوهشی بیش از یک سال در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۶۰ ماده و ۱۳ فصل به نگارش درآمد تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پژوهشی که نزدیک به یک‌سال به طول انجامید متن نهایی آیین‌نامه کنترل ساختمان را در ۱۶۰ ماده قانونی که در هیات وزیران طرح شده است تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معماران، مهندسان و مدیران آورده است: پس از نظرخواهی گسترده از جامعه مهندسی کشور، شهرداری‌ها، مدیران و فعالان بخش‌های خصوصی و دولتی و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی معماری و مهندسی و سازمان‌های مرجع و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، حرفه‌ای و صنفی مرتبط با ساختمان و عمران و توسعه شهری و برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل‌ها و مراجع ذینفع پیرامون پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان و اعمال تغییرات محتوائی و شکلی نسبتاً وسیعی که منتجّه تبادل آراء با اکثر صاحبان نظر، نفع و حق در این زمینه، طی شش ماه گذشته بود و پس از تنقیح و پالایش دقیق حقوقی و ویرایش نگارشی متن، سرانجام پیش نویس نهائی آن در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری تحت عنوان اختصار و ارتقا یافته آئین‌نامه کنترل ساختمان به وسیله وزیر محترم راه و شهرسازی برای بررسی و تصویب تقدیم هیئت وزیران شد. در این پیش نویس علاوه بر منویات سنتی دولت برای انتظام بخشیدن به امر مهم ساخت و توسعه کالبدی شهرها، روستاها و مناطق زیست و کار برای تأمین ایمنی جان و سلامت جسمی و روحی بهره‌برداران از ساختمان‌ها و سایرین و حفاظت ازمحیط زیست، طنین صدای بخش ساختمان و شهرسازی نیز به وضوح شنیده می‌شود. این متن، که حاصل یک دهه کار پژوهشی و آسیب‌شناسی، و یک و نیم سال کار تدوین به وسیله گروهی از کارشناسان است بنا به ارزیابی صاحب نظران میتواند سطح کیفی ساختمان‌سازی را درکشور به استاندارد های قابل قبول بسیار نزدیک کند و به تدریج تغییرات لازم را در مناسبات کار و عرضه خدمات معماری و مهندسی فراهم آورد و ان را به معیار های پذیرفته شده جهانی نزدیک‌تر کند.

در ادامه نامه آمده است: ضمن تشکر از همه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی و تشکل هائی که در غنا بخشیدن شکلی و محتوائی به این آئین‌نامه مشارکت داشته‌اند، مجدداً پیش‌نویس نهائی این آئین‌نامه در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. نظر به این که اجرای آئین‌نامه مذکور، پس از تصویب، نیازمند آئین کارها و شیوه‌نامه‌های متعددی است که در آن اشاره شده، از علاقه مندان و ذینفعان دعوت می‌شود از هم اکنون پیشنهادات خود را در مورد محتوای اسناد مذکور و فرایند هایی که لحاظ کردن آن ها را در کنترل ساختمان  ضروری و مؤثر می دانند در اختیار این معاونت قرار دهند.

بنا بر این گزارش، آیین نامه کنترل ساختمان در ۱۳ فصل و ۱۶۰ ماده قانونی آماده شده است. فصل اول این آیین‌نامه شامل ماده قانونی یک تحت عنوان هدف، فصل دوم تحت عنوان تعاریف و شامل آیین کار بازرسی ساخت، آیین‌نامه اجرایی، اظهارنامه انطباق، الزامات ساختمانی، بازبینی طرح، بازرسی ساخت، برنامه بازرسی، پایگاه بازرسی، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساختمان، پیمانکار جزء، پیمانکار ساخت، دستور تهیه نقشه، ساختمان، سازه، ساختمان کوچک، سامانه اطلاعات ساختمانی و کالبدی کشور (اطساک)، شاخص صنعتی سازی، شخص، شغل تمام وقت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، شورای اسلامی محل، شورای تدوین مقررات ساختمان، شهرسازی، صاحب‌کار، صاحب‌کار خودسازنده، ضوابط شهرسازی، طرح ساختمانی، طرح معماری، طراح، طراح و ساخت، ظرفیت اشتغال به کار، ظرفیت مجاز پذیرش کار، عملیات ساختمانی، قانون، کاربرد ساختمان، کاربری، کارنامه حرفه‌ای، کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان، کنترل ساختمان، گواهی انطباق شهرسازی، گواهی پایان کار ساختمان، گواهی عدم خلاف است.

همچنین در ادامه تعاریف، مبحث دوم، متقاضی ساخت، مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، مرجع نظارت عالیه، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت ساخت، مفرد و جمع، مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر، نظارت، نقشه معماری، نقشه معماری مرحله اول، نقشه‌های اجرایی، نقشه‌های مصوب تعریف شده‌اند. ماده ۳ این آیین‌نامه شامل حوزه شمول مقررات ملی ساختمان است.

فصل دوم آیین نامه کنترل ساختمان تحت عنوان پروانه ساختمان مواد ۹ تا ۱۴ را شامل می‌شود که در ادامه مرحله اول که صدور گواهی انطباق شهرسازی است شامل ماده ۱۵ تا ۲۴ آیین‌نامه و مرحله دوم که شامل صدور پروانه ساختمان است مواد ۲۵ تا ۵۳ را دربرمی‌گیرد و به تسلیم نقشه‌های اجرایی، معرفی مسئول عملیات اجرایی ساختمان، تعیین بازرس ساخت، تجمیع بازرسی‌ها و مندرجات پروانه ساختمان تفکیک شده است.

فصل سوم تحت عنوان مقررات دوره ساخت شامل مواد ۵۴ تا ۶۸، فصل چهارم تحت عنوان نظارت کارگاهی و نظارت عمومی شامل مواد ۶۹ تا ۱۰۱، فصل پنجم تحت دو عنوان مستثنیات ساختمان‌های کوچک در ماده ۱۰۲ و مقررات ملی ساخت و مواد ۱۰۳ تا ۱۰۶ می‌شود.

فصل ششم تحت عنوان کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان شامل مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹، فصل هفتم تحت عنوان ضوابط خاص طرح‌های عمرانی شامل مواد ۱۱۰ تا ۱۱۱، فصل هشتم تحت عنوان ظرفیت اشتغال به کار و ظرفیت مجاز پذیرش کار شامل مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹، فصل نهم شامل پروانه بهره‌برداری، شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار ساختمان و شامل مواد ۱۲۰ تا ۱۲۷ است.

همچنین فصل دهم تحت عنوان مسئولیت‌ها و تضمین‌ها شامل مواد ۱۲۸ تا ۱۳۵، فصل یازدهم تحت عنوان مقررات انواع شرکت ها شامل مواد ۱۳۶ تا ۱۴۴، فصل دوازدهم تحت عنوان وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی شامل مواد ۱۴۵ تا ۱۵۰ و در نهایت فصل سیزدهم تحت عنوان سایر مقررات شامل مواد ۱۵۱ تا ۱۶۹ آیین نامه می‌شود.

گفتنی است این آئین نامه به صورتی تنظیم شده است که کلیه چالش ها و آسیب‌های احتمالی را مدنظر قرار داده و سعی در بهبود وضعیت موجود دارد. در ماده پایانی این آئین نامه؛ ماده ۱۶۰ آئین نامه کنترل ساختمان قید شده است که طرح‌هایی که فرآیند صدور پروانه ساختمان و انجام عملیات ساختمانی آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن این آئین نامه بر طبق مقررات زمان خود آغاز شده‌اند در هر مرحله‌ای از پیشرفت کار هستند می‌توانند بر طبق همان مقررات تا پایان کار ادامه یابند.

.................................................................................................

برای دیدن متن نهایی آئین‌نامه کنترل ساختمان در هیات وزیران اینجا را کلیک کنید.

.................................................................................................

نظرات مخاطبان 3 1

 • ۱۳۹۵-۰۲-۱۴ ۱۹:۳۹امید 0 1

  با سلام
  امیدوارم نظز بنده خوانده شود.
  در آیین نامه کنترل ساختمان که عنوان گردیده است در قسمت انطباق شهرسازی این امر برعهده معمارها گذاشته است. و این سوال پیش می آید که انطباق شهرسازی همچنان که از نامش پیداست در تخصص شهرسازان است یا معماران؟؟
  امیدوارم نظر بنده هرچند کوتاه بتواند مثمر ثمر باشد.
                

نظر شما