شناسهٔ خبر: 35137 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئيات تصویب‌نامه طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی

مسکن دولت طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاههای ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروههای کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­ ای برای حرکت جدید در این حوزه نموده است را به تصویب رسانید.

به گزارش پایثگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از وبسایت رسمی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷​ طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاست‌های اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­ ای برای حرکت جدید در این حوزه نموده است را به تصویب رسانید.

۱- مبانی طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد بر سه اصل استوار است:

- نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار

- استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد

- حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها

۲- بر پایه این سه اصل، تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» از سوی سازمان پیشنهاد شده است.

- در مدل مسکن حمایتی دو روش برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم درآمد پیشنهاد شده است:

o کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی

o کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی

- در مدل مسکن اجتماعی نیز سه روش برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است:

o کمک به ساخت مسکن استیجاری

از ویژگیهای بارز این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار

- استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد

- حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها و پررنگ کردن بخش مسکن استیجاری

- در طرح پیشنهادی هدف این است که دو مشکل مسکن مهر که یکی جداسازی اجتماعی و دیگری مکان‌یابی نادرست بود تکرار نشود.

- با توجه به اینکه در این طرح صرفاً بسته های کمکی برای افراد درنظر گرفته شده و افراد با توجه به انتخاب خود می توانند در هر نقطه از شهرها که خود مصلحت می دانند تأمین مسکن کنند. از این رو، جداسازی اجتماعی نداریم و ترکیب جمعیتی نشاندار و دوقطبی شدن اجتماعی نخواهیم داشت.

- در خصوص شناسایی گروههای هدف با توجه به بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشکلی جدی نخواهد بود.

- این طرح مشکلی با قوانین جاری کشور ندارد بلکه تسهیل‌گر قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه است و تداخلی نیز با برنامه ششم پیشنهادی نخواهد داشت.

- بزرگترین مشکل مسکن مهر ابعاد و اندازه بزرگ این طرح بود که در حقیقت پاشنه آشیل همین طرح هم بود.

- این پیشنهاد ترکیبی از ۵ طرح است که می تواند گروههای هدف متنوعی را تحت پوشش قرار دهد.

- در حال حاضر حدود ۱ میلیون ۳۶۰ هزار خانوار کم درآمد در دهکهای ۱ و ۲ وجود دارند که در یک برش یکساله حدود ۵ درصد و در پایان برنامه ششم تا ۲۵ درصد از این خانوارها مسأله مسکنشان مرتفع خواهد شد.

- موضوع یارانه های حمایتی تسهیلات با توجه به اینکه حداقل دو سال زمان می برد تا موعد بازپرداخت آنها شروع شود قابل مدیریت و تامین است.

نظر شما