شناسهٔ خبر: 40056 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رستمی تشریح کرد؛

پاسخگویی ۷۲ درصدی به درخواست‌های‌مردمی از طریق دفتر مدیریت عملکرد و حقوق‌شهروندان/ ثبت بیشترین درخواست‌مردمی در سامانه‌شهراه

علی بخش رستمی مدیرکل دفتر مدیریت‌عملکرد و حقوق شهروندان وظایف و عملکرد سالیانه آن دفتر را در سال ۹۵، تشریح کرد و گفت: درخواست‌های مردمی به این دفتر از چهار طریقِ سامانه شهراه، سامد، مراجعات مردمی و همچنین محرمانه ارایه می‌شود.

علی‌بخش رستمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان عملکرد و وظایف سالیانه آن دفتر را در سال ۹۵، تشریح کرد.

رستمی گفت: کل موارد ارجاعی و درخواست‌های مردمی که به دفتر مدیریت علمکرد و حقوق شهروندان از چهار طریق سامانه شهراه، سامد (مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری)، درخواست‌های کتبی و همچنین محرمانه ارجاع شد، ۶۸۸۰ مورد بود که از این تعداد، ۴۹۸۵ مورد، یعنی ۷۲ درصد منتج به پاسخ و نتیجه شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان در مورد تعداد مراجعه مردمی به سامانه شهراه و میزان پاسخگویی به مراجعات مردمی، امار ثبت شده را اعلام کرد و افزود: در سال ۹۵ از تعداد ۶۸۸۰ مورد مراجعه و درخواست مردمی به دفتر، ۳۸۹۹ مورد یعنی ۵۷درصد مراجعات از طریق سامانه شهراه بوده که از این میزان نیز، ۷۹ درصد درخواست‌ها از شهراه به درخواست های مردمی پاسخ داده شده است.

این مسئول طریق دیگر ارایه درخواست‌های مردمی را سامانه دولت یا سامد عنوان کرد و گفت: سامانه سامد توسط نهاد ریاست‌جمهوری نظارت می‌شود و تمامی دستگاه‌های دولت نیز به این سامانه، لینک هستند. مراجعات مردمی در آن بخش تفکیک و سپس سهم دستگاه‌ها نیز برای پاسخگویی اعلام می‌شود.

رستمی با تاکید بر آنکه سامانه شهراه، ارتباط مستقیم شهروند با کار و درخواست‌هایشان است، در مورد میزان مراجعه و درصد پاسخگویی سامانه سامد به درخواست‌های مردمی، گفت: از ۶۸۸۰ مورد، ۱۴۷۰ مورد یعنی ۲۱ درصد درخواست مردمی از طریق سامانه سامد بوده که میزان پاسخگویی به مراجعات ثبت شده از طریق آن سامانه نیز ۷۹ درصد گزارش شده است.

وی  بخش دیگری که از آن طریق درخواست‌های مردمی به دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان می‌رسد را درخواست های کتبی شهروندان عنوان کرد و افزود: از ۶۸۸۰ مورد درخواست مردمی در سال ۹۵، ۱۰۷۵ مورد یعنی ۱۶ درصد درخواست‌های کتبی بوده که از این مقدار، میزان پاسخگویی ۵۰ درصد نیز گزارش شده است.

رستمی چهارمین بخش از مراجعات را مکاتبات حوزه محرمانه و بازرسی برشمرد و گفت: از ۶۸۸۰ مورد ۴۳۶ مورد یعنی ۶ درصد مراجعات سال ۹۵ را مکاتبات محرمانه و باززسی به خود اختصاص داد که میزان پاسخگویی نیز در این بخش ۴۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد:  بر اساس آیین‌نامه پاسخگویی، از زمان ثبت درخواست، دستگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید پاسخ درخواست‌ها را اعلام کنند.

به گفته این مسئول، از میان سازمان‌ها، شرکت‌ها و معاونت‌های‌تابعه که مراجعات مردمی مربوط به آنها می‌شده است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ۲۷۶۹ مورد و میزان درصد پاسخگویی ۷۵ درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در میان ادارات کل استان ها نیز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ۲۰۹ مورد و درصد پاسخگویی ۷۵ درصد بیشترین سهم را در میان ادارات استانی به خود اختصاص داد.

رستمی همچنین گفت: در مجموع مجموعه وزارت راه و شهرسازی در چهار مد حمل و نقل (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی) و همچنین مسکن و شهرسازی ۵۶۹ خدمت ارایه می‌دهد. سامانه شهراه، این قابلیت را دارد که به درخواست‌های‌مردمی پاسخ دهد و در سامانه، بخش پاسخگویی به شکایات نیز تعبیه شده است. در همین راستا، مردم هر گونه انتقادی که از عملکرد خانواده مجموعه وزارت راه و شهرسازی دارند می‌توانند در سامانه طرح شکایت کنند و امکان ورود و بازدید به شکایات و همچنین اطلاعات سامانه از پایین ترین سطوح کارشناسی تا بالاترین سطح یعنی وزیر محترم راه و شهرسازی، مهیا است.

وی افزود: دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان که پیش‌تر تحت‌عنوان دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد شناخته می‌شد به عنوان مدیر(admin) درخواست‌های مردمی را کنترل می‌کند که رصد و نظارت بر سامانه نیز برعهده دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان است که به طور مرتب، گزارش کار ماهانه و سالیانه به وزیر محترم راه و شهرسازی ارایه می‌شود.

رستمی تصریح کرد: شکایت های مردمی در سامانه شهراه درج و ثبت می شود و این درخواست برای کلیه کاربران مهیا است تا از سریع‌ترین راه ممکن، پاسخگوهای خود را دریافت کنند. /

نظر شما