شناسهٔ خبر: 45416 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد:

جزئیات رفع تعرض و اجرای احکام قطعی در استان‌های سراسر کشور/ رفع تعرض ۵۰۰۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در استان تهران به ارزش ۲۷ میلیارد تومان

یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در گزارشی به تفکیک استان‌های کشور، آمار رفع تعرض و اجرای احکام قطعی اراضی ملی و دولتی را اعلام کرد. بنا بر اعلام نظر آن سازمان، در استان تهران در ماه گذشته از حدود ۵۰ هزار مترمربع اراضی دولتی و ملی به ارزش بالغ بر ۲۷ میلیاردتومان رفع تعرض شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با راه‌اندازی یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی در سازمان ملی زمین و مسکن از سال ۹۴ تاکنون توجه به اراضی ملی و دولتی بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفت. بر اساس اعلام یگان حفاظت سازمان ملی زمین‌و‌مسکن آمار رفع تعرض و همچنین اجرای احکام قطعی در استان‌های مختلف کشور در مهرماه سال جاری (۹۶) به شرح زیر است:

استان تهران- سه مورد رفع تعرض انجام شد که شامل:

- رفع تعرض ۳۰۰۰ مترمربع زمین به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان در شهرستان رودهن

- رفع تعرض ۳۰۰۰ مترمربع زمین به ارزش ۱.۵ میلیاردتومان در شهرستان گیلاوند

- رفع تعرض ۴۳۱۱۱ مترمربع اراضی زمین به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان در رودهن

خراسان‌رضوی- خلع‌ید، قلع‌و‌قمع و همچنین رفع تصرف در استان  انجام شد که شامل

- خلع ید و قلع و قمع ۱۱۰۰۰۰۰ مترمربع اراضی در دهکده شاندیز به ارزش ۲۲ میلیارد تومان

- رفع تصرف ۳۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان در طرقبه

ایرانشهر- یک مورد اجرای حکم قطعی انجام شد که شامل

- اجرای حکم قطعی ۱۵۰۰۰۰مترمربع اراضی به ارزش ۴.۵ میلیاردتومان در چابهار

خوزستان- سه مورد رفع تعرض انجام شد که شامل

- رفع تعرض ۱۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۱.۵ میلیاردتومان در شهر اهواز

- رفع تعرض ۳۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان در مسجد سلیمان

- رفع تعرض ۲۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۱ میلیاردتومان در مسجد سلیمان

چهارمحال و بختیاری- اجرای یک مورد حکم قطعی که شامل

- اجرای حکم قطعی ۸۰۰۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۴۰ میلیاردتومان در بروجن

اردبیل- اجرای یک حکم قطعی که شامل

- اجرای حکم قطعی در ۳۷۳۹۹ مترمربع اراضی به ارزش ۲۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان در اردبیل

گیلان- اجرای یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۷۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش بیش از ۱ میلیاردتومان در سیاهکل

کرمان- اجرای دو مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۵۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۵ میلیاردتومان در سیرجان

- رفع تعرض از ۵۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در سیرجان

کردستان- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۴۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سنندج

البرز- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرضی از ۲۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۴ میلیاردتومان در کرج

یزد- اجرای یک مورد حکم قطعی که شامل

- اجرای حکم قطعی در ۲۲۳۸ مترمربع اراضی به ارزش بیش از ۶۷۱ میلیون تومان در مهریز

مرکزی- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۱۲۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان در آشتیان

هرمزگان- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۴۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۶ میلیاردتومان در بندرعباس

لارستان- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۸۶۳ مترمربع اراضی به ارزش ۶۹۰ میلیون تومان در شهر لار

همدان- یک مورد رفع تعرض که شامل

- رفع تعرض از ۴۰۰۰ مترمربع اراضی به ارزش ۴ میلیاردتومان در نهاوند

نظر شما