شناسهٔ خبر: 49318 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به منظور تبعیت از دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان پروانه اشتغال به کار خود را به نظام مهندسی بازگرداند

علي بخش رستمي مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان ضمن کناره گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بخش رستمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه ای خطاب به سیدمجتبی موسوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

در متن نامه مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، آمده است: احتراما، در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای، حفظ حقوق شهروندی و اجتناب از بروز منافع متعارض، حسب دستورالعمل ابلاغی مقام‌عالی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۷۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۵، بدینوسیله پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به شماره ۰۰۰۶۰ – ۳۰۰- ۳۷-۰ مورخ ۱۳۸۰.۱.۲۷ برای نگهداری در نزد آن سازمان تقدیم می‌دارم تا پس از اتمام ماموریت کنونی ام به اینجانب مسترد گردد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

نظر شما