مبارزه با فساد و امضاءفروشی

کل اخبار:1

  • امیریان ۱۴۰۲-۱۱-۰۸ ۰۹:۰۱

    مدیرکل دفتر بازرسی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل:

    شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز با هدف رعایت سلامت نظام اداری الزامی است

    مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت: رسالت و نقش هر مدیری در دستگاه اجرایی نظارت و پاسخگویی است و مدیران باید حوزه مدیریت خود را آسیب شناسی کنند و کنترل و نظارت کافی در این خصوص داشته باشند.