شناسهٔ خبر: 49556 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به منظور تبعیت از دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛

معاون فنی و اجرایی مسکن و شهرسازی سمنان پروانه مهندسی خود را بازگرداند

طرح معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان، اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان، تحویل داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،اسماعیل باغبان معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه‌ای به مهندس نیکزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

متن نامه فوق بدین شرح است:  با احترام در اجرای دستورالعمل شماره ۰۲ / ۱۰۰ /۵۷۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۵ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و به منظور شفافیت، ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و پرهیز از اموری که زمینه قبول منافع متعارض را موجب می شود، به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به شماره ۰۰۴۶۷ – ۳۰۰ – ۲۶ به صورت امانت و برای نگهداری در آن سازمان تقدیم می نمایم تا پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور به اینجانب عودت داده شود.

گفتنی است، پیش از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به دنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور، عودت شود. همچنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز پیش از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی عودت داد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

نظر شما