شناسهٔ خبر: 49637 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به منظور تبعیت از دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شد؛

سرپرست اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق ۳ و ۴ سازمان مجری پروانه مهندسی خود را بازگرداند

خلیل محبت خواه سرپرست اداره کل اجرای طرح های ملی مناطق ۳ و ۴ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان، تحویل داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت‌خواه سرپرست اداره کل اجرای طرح‌های ملی مناطق ۳ و ۴ سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل ارجایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه ای مهندس جعفر هاشم‌زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

متن نامه فوق بدین شرح است: احتراما در اجرای دستورالعمل شماره ۰۰۲ /۱۰۰ / ۵۷۵۷۷۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ مقام عالی وزارت راه و شرسازی جناب آقای دکتر آخوندی و برای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و پرهیزی از امورزی که زمینه قبول منافع متعارض را موجب می شود به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به صورت امانی جهت نگهداری در آن سازمان ارسال می نمایم.

گفتنی است، پیش از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به دنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور، عودت شود. همچنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز پیش از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی عودت داد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

نظر شما