شناسهٔ خبر: 50352 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید-۳

تایید ساختار پیشنهادی مدیریت لجستیک در ایران از سوی اسکاپ

ساختمان وزارت راه و شهرسازی طبق گزارش تهیه شده در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید یکی از موارد؛تایید ساختار پیشنهادی مدیریت لجستیک در ایران از سوی اسکاپ و توصیه آن به سایر کشورها بعنوان یک الگوی موفق

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق گزارش تهیه شده در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، كميسيون همكاري‌هاي اقتصادي-اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل (اسکاپ) در نشست اخیر کارگروه بنادر خشک خود، الگوی ارایه شده از سوی نماینده کشورمان برای مدیریت کلان لجستیک را تایید و آنرا به عنوان یک الگوی موفق مدیریت فرابخشی برای سیاستگذاری و هدایت اقدامات لجستیک به سایر کشورهای عضو این کمیسیون توصیه نمود.

در دو نشست اخیر کارگروه های حمل و نقل چندوجهی و بنادر خشک اسکاپ موضوع ساختار سیاستگذاری و مدیریت کلان بخش لجستیک در کشورهای عضو مورد بحث قرار گرفت و هر کشور الگوی مورد نظر خود در این ارتباط را ارایه داد که پس از بحث و بررسی های صورت گرفته گروه مشاورین و دبیرخانه کارگروه در بیانیه پایانی، الگوی ارایه شده از سوی کشورمان را تایید و آنرا به عنوان یک رویکرد موفق در راستای شکل دهی تعاملات هماهنگ فرابخشی ذیل مدیریت اجرایی وزارتخانه واحد (متولی بخش حمل و نقل) به سایر کشورهای عضو توصیه نمود.

در راستای اقدامات انجام شده برای استقرار ساختار کلان مدیریت لجستیک در کشور،  با تصويب شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، کار گروهي متشكل از ذي‌نفعال اصلي ایجاد و بهره برداری مراكز لجستيك جهت تدوين آيين‌نامه "ستاد مراكز لجستيك" تشكيل شد که پس از ساعت‌ها بحث و بررسی و برگزاری ۱۰ جلسه تخصصی هم‌اكنون تدوين اين آيين‌نامه مراحل پاياني خود را سپري نموده و احتمالا در جلسه آتی کارگروه آيين‌نامه نهایی خواهد شد.

با تصويب این آيين‌نامه در شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، ستاد مراكز لجستيك و کمیسیون تخصصی و کارگروه های موضوعی ذیل آن به صورت رسمی آغاز به كار نموده و روند بررسی و تصويب نقاط پیشنهادی جهت استقرار مراكز لجستيك از طریق این ستاد دنبال خواهد شد.

مطالعاتی همزمان به منظور طبقه بندی و جانمایی مراکز لجستیک در جریان است، در حال حاضر علاوه بر جانمایی مراکز لجستیک که با استفاده از مدل های بهینه سازی ریاضی در حال انجام است، مطالعات تفصیلی با هدف شناسایی انواع و  طبقه بندی مراکز لجستیک در جریان است که نتایج این مطالعات باتشکیل ستاد مراکز لجستیک جهت تصویب به این ستاد ارایه خواهد شد.

نظر شما