شناسهٔ خبر: 50365 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت تدبیر و امید-۴

فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری

بافت فرسوده استان اردبیل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری را به عنوان یکی از فعالیت‌های مؤثر این شرکت در طول فعالیت دولت تدبیر و امید اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تحقق برنامه‌های بازآفرینی در گرو فراهم شدن ابزارهای لازم در عرصه عمل است. با تدوین دستورالعمل اجرائی تبصره ۲ ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی، روش‌های مختلف تامین منابع اجرای طرح های بازآفرینی مدون و مصوب شد و بر این اساس تشکیل صندوق بازآفرینی شهری، راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری، مدیریت منابع غیر نقدی ( دارائی‌ها)، صندوق‌های نیکوکاری، تامین مالی خرد از طریق راه‌اندازی صندوق‌های خرده وام، اختصاص منابع یارانه ای در اختیار بانک مسکن به تسهیلات نوسازی، تنوع بخشی و اولویت دادن به استفاده از تسهیلات بانکی به متقاضیان نوسازی و سایر ابزارهای مالی فراهم و با محوریت بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای دنبال می‌شود.

مصوبات هیات محترم وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی ( برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ و ۹۶ ) و نیز تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری از مهمترین ابزارهای قانونی فراهم شده در این دوران هستند.

از جمله مهم‌ترین اقدامات این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)خذ تاییدیه از بانک مرکزی در جهت امکان استفاده انبوه سازان از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم مطابق ضوابط و مقررات صندوق به عنوان ابزار تشویقی برای انبوه سازان و تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات از محل صندوق با همکاری بانک مسکن

۲) تخصیص ۶۰۰۰ میلیارد ریال منابع دولتی جهت اجرای طرح و برنامه‌ها و ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع بخش خصوصی در چارچوب بودجه ریزی اهرمی

۳) طراحی فرآیندها، ساختار اجرایی و مالی صندوق توسعه محلی (از طریق مشاور مربوطه) وآنالیز ریسک‌های مربوط به صندوق از جمله ریسک مالک و مستأجر و ریسک صندوق

۴) تهیه پیشنویس و ارائه پیشنهاد و پیگیری از بانک مرکزي و نهایی شدن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیلات در  ۱۸ماده و  ۴ تبصره با هدف جذب پساندازهاي خرد و اعطاي تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص در جهت تامین مالی مسکن

۵) مشارکت در طراحی فرآیندها، ساختار و سازمان اجرایی و مالی اعطاي تسهیلات نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی در قالب صندوق توسعه محلی (از طریق مشاور مربوطه) با همکاري دفتر فناوري اطلاعات.

۶) پرداخت تسهیلات بهسازي، نوسازي محدوده‌ها و محلات هدف بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ هیات دولت

۷) پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به ساکنین واقع در محدودهها و محلات هدف از محل منابع داخلی شرکت مادر

۸) اعمال تخفیف مالیاتی در بافتهاي فرسوده براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهاي مستقیم 

۹) طراحی مدل فروش و عرضه شناور با ۲۵ حالت عرضه جهت جذب تقاضا با رژیم هاي مالی

۱۰) استفاده از بودجه های مندرج در قانون بودجه سال ۹۵ مشتمل ردیف ساماندهی حاشیه شهرها ( ۱۸۰۰ میلیارد ریال)، پایلوت مشهد (۹۰۰ میلیارد ریال) و پایلوت قم و شیراز(۳۶۰ میلیارد ریال) و ردیف ۱۵۰۲۰۱۲۰۰۴ با رویکرد اهرمی و هدایت سهم آورده دستگاههای مدیریت شهری عضو ستادهای استانی و شهرداری ها به محدوده‌های هدف/

نظر شما