شناسهٔ خبر: 50480 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

برنامه جدید دولت در راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن

موافقت هیات وزیران با پيشنهاد وزير راه و شهرسازی: تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم مسکن مهر تصويب شد

هیئت دولت هیات وزیران در جلسه ۹۶/۱۲/۹ در راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن در کشور و با پیشنهاد وزارت راه و مسکن مصوبه ای را با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر به تصویب رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی و خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت های مالی، آماده سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر از عناوین حمایتی این مصوبه است.

ردیف

عنوان حمایت

هدف کمی

واحد سنجش

سرانه (میلیون ریال)

کل اعتبار سال ۱۳۹۵ (میلیارد تومان)

توضیحات

۱

تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی و خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت های مالی، آماده سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر

۰۰۰ر۱۰۷

واحد مسکونی

۸

۸۵۰

این ردیف در راستای تحقق اهداف ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تا (۲۰) درصد هزینه های مربوط به احداث مساجد هر یک با میانگین (۳۰۰) مترمربع در نظر گرفته شده است و همچنین در راستای تحقق اهداف ماده (۴۸) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منظور شده است.

۲

خدمات بهره ورس و ارزیابی عملکر ستاد تامین مسکن

-

-

-

۱۵۰

این ردیف بر اساس ضوابط مورد تائید وزیر راه و شهرسازی برای عملکرد حوزه ستادی و ادارات کل وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۶ اعمال می شود. ضمنا سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت راه وشهرسازی از محل منابع خود و به نسبت میزان مشارکتشان در مسکمن مهر با نظر وزیر راه و شهرسازی مجاز به پرداخت هستند.

جمع

۰۰۰ر۱

-

نظر شما