شناسهٔ خبر: 57172 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد:

گزارش دویست و پنجمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور/ تصویب پيشنهاد برقراری پوشش بيمه تكميلی رانندگان/ تحليل وضعيت مالكيت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای

جلسه دویست و پنجمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و پيشنهاد برقراری پوشش بيمه تكميلی رانندگان، اصلاح ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روز يك‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، طبق اعلام دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری، دويست‌وپنجمين نشست شورايعالي هماهنگي ترابري كشور با رياست مقام عالي وزارت راه و شهرسازي و مشاركت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسي پيرامون دستوركار، جمع‌بندي‌هاي زير حاصل گرديد:

۱- پيشنهاد سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي در زمينه برقراري پوشش بيمه تكميلي رانندگان بخش بار برون‌شهري توسط تشكل‌هاي صنفي كشوري يا استاني در جهت تامين رفاه و آسايش بيشتر ايشان مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

۲- پيشنهاد اصلاحي بندهاي ۲ و ۳ مصوبه ۱۶۷ و ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷-۱۴۶ شورا درخصوص ضوابط استفاده از كانتينرهاي وارده به كشور و ترانزيت، مطرح و تصويب گرديد.

۳- تحليل وضعيت مالكيت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌اي و علل عدم تمايل شركت‌ها به كاميون‌داري توسط سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي ارائه و مقرر گرديد بمنظور بررسي راهكارهاي پيشنهادي، موضوع مجددا در كميسيون فرعي شورا مطرح و جمع‌بندي گردد.

نظر شما