شناسهٔ خبر: 57839 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

گزارش بانک مرکزی درباره آخرین تحولات مسکن در تهران

شهر تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال را ۱۲ هزار مورد اعلام کرد که نسبت به تیرماه ۱۳۹۷ و مردادماه ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۱.۲ و ۳۳.۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماه مرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۶.۱ و ۶۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۱۲ هزار و ۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۴.۳ درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

این سهم در مقایسه با مردادماه سال پیش ۲.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۹.۷ و ۸.۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۰.۸ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱، ۷، ۱۵، ۸ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۹.۲ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در مردادماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۶.۱ و ۶۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه ۵ معادل ۸۱.۸ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۲۵.۳ درصد تعلق دارد.

در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۳۱ میلیون و یکصد هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۵۹.۳ و ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات پنج ماهه معاملات مسکن

در پنج ماهه نخست امسال شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۴ هزار و ۶۰۰ واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

 دامنه‌های قیمتی مورد تقاضا

توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۲.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۴۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال و ۵۰میلیون تا ۶۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۲ درصدی و ۱۰.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۷.۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۷۴ میلیون ریال) به فروش رفته اند.

متراژهای پرطرفدار

توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ مترمربع تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای «۵۰ تا ۶۰ مترمربع» و «۷۰ تا ۸۰ مترمربع» به ترتیب با سهم های ۱۴.۵ درصد و ۱۲.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۲ میلیارد تا سه میلیارد ریال با اختصاص ۱۵.۹ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش «یک تا ۲میلیارد ریال» و «سه تا چهار میلیارد ریال» نیز هر کدام با اختصاص ۱۳.۷ و ۱۱.۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۵۱.۳ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد ریال اختصاص داشت.

وضعیت اجاره بهای مسکن

در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۱۴.۱ درصد و ۱۱.۸ درصد رشد نشان می دهد.

سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱ درصد است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

نظر شما