شناسهٔ خبر: 79202 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد

انجام ۴ رفع تصرف ملی در روزهای اخیر در استان تهران/ نقش ویژه مردم در استفاده از سامانه ۱۶۵۶ برای جلوگیری از تعرض به بیت المال

رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در چند روز اخیر چندین مورد رفع تصرف و تعرض به اراضی ملی را توسط این اداره کل شاهد بودیم که در این زمینه سامانه ۱۶۵۶ و نقش مردم در حفظ حقوق بیت المال بیش از پیش می تواند پررنگ تر باشد.

رضا نگهبان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده مردم از سامانه تلفنی ۱۶۵۶ برای کمک به حفظ بیت المال اظهار داشت: طی چند روز اخیر چهار مورد رفع تصرف توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام شده است.

وی ادامه داد: گشت یگان اداره کل در فلکه سوم شهران جنب انبار نفت ورودی شماره ۳ کوهسار در حوزه شهرداری منطقه پنج به یک کیوسک و ۲هزار متر مربع زمین مشکوک می شود. پس از استعلام مشخص شد که این اراضی مرتبط با سازمان ملی زمین و مسکن است که به همین خاطر سریعا یگان حفاظت از اراضی اداره کل از ادامه کار جلوگیری و پیمانکار مربوطه را به معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران معرفی شد.

نگهبان تصریح کرد: همچنین در این راستا شاهد رفع تعرض به ۳هزار مترمربع زمین در منطقه سولقان به ارزش ۷۵ میلیارد ریال بودیم که به کمک دادستانی شعبه ۳۷ مقابله با زمین خواری در این خصوص اقدام شد که این در کنار رفع تصرف ۲۰۰ متر مربع دیگر زمین در منطقه مسگرآباد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: طی همین چند روز اخیر مجددا ۲۰۰ متر مربع زمین کوه در منطقه سولقان رفع تصرف و تعرض و به بیت المال برگشت داده خواهد شد.

وی افزود: این اموال از اراضی ملی و بیت المال است که همه در قبال این سرمایه های ملی مسئول هستیم. در این خصوص نه فقط یگان، دادستانی، قوه قضائیه و راه و شهرسازی های کشور بلکه همه مردم دست به دست هم باید دهیم تا این میراث ملی را حفظ کنیم که این سامانه در این راستا می تواند نقش مردم در حفظ حقوق بیت المال را پررنگ تر کند.