شناسهٔ خبر: 79533 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

روند معاملات مسکن در اسفند ۹۸ بررسی شد

کاهش معاملات مسکن با ورود ویروس کرونا به پایتخت/ بیشترین معاملات تهران در مناطق ۵، ۲ و ۴/ ثبت ۴۴۹۴ معامله در سه منطقه پرمعامله پایتخت

بنگاه معاملات املاک دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، روند معاملات مسکن را در مناطق ۲۲ گانه پایتخت در اسفند ۹۸ بررسی کرد و از ثبت ۴۴۹۴ واحد که بیشترین تعداد معاملات است در مناطق ۵، ۲ و ۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی در اسفندماه سال ۹۸ اعلام کرد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به  ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایع نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی است که در آذر تا دی ماه نرخ معاملات مسکن روند صعودی یافته و مثبت شده بود.

در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸.۷ درصد افزایش قیمت و نسبت به اسفند ۹۷ که هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان معامله می شد، ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند، بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ شهرداری تهران به ترتیب با ۲۱۶۱، ۱۱۸۸ و ۱۱۴۵ معامله بوده است. کمترین معاملات پایتخت را نیز مناطق ۱۹ با ۸۱ مبایعه نامه، منطقه ۲۲ با ۱۱۹ مبایعه نامه، و منطقه ۱۶ با ۱۷۱ مبایعه نامه به خود اختصاص داده است. در منطقه ۹ شهرداری تهران نیز ۱۸۶ مبایعه نامه ثبت شد.

این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

گزارش های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ۹۷ که رقمی معادل ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ واحد بوده است کاهش ۳۴.۹ درصدی داشته است. همچنین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۸، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ که هرمترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله می شد، افزایش ۶۱.۷ درصدی یافته است. در عین حال وضعیت پروانه های ساختمان صادره در سال ۹۸ معادل ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که رقم آن معادل ۶۳ هزار و ۵۰۷ واحد بوده است، کاهش ۱۳.۵ درصدی یافته است.