شناسهٔ خبر: 80743 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مرکز آمار ایران خبر داد

افزایش ۳۱ درصدی اجاره‌بها در زمستان ۹۸

شهر تهران مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها برای كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ٣١,٦ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز آماری ایران، گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری برای زمستان ۹۸ منتشر کرد.

 بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ١٣٩٨، شاخص قيمت اجاره‌بهای واحدهای مسكونی در مناطق شهری، به عدد ١٦٩,٣ رسيد كه نسبت به فصل قبل (١٦٢.٨)، ٤.٠ درصد افزايش داشته است.

در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ٧.٧ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٠.٦ درصد افزايش است. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره‌بها در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٢.٩ درصد است كه نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨(٢١.٦ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٥.٧ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان‌غربی با ٩.٤ درصد افزايش است. به عبارتی هزینه اجاره بها برای خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٢.٨ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهای استان آذربايجان‌غربی ١٣.٥ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور رشد کرده است.

نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٣,٢ درصد است. اطلاع مذكور در استان لرستان (٣٤.٢ درصد) بيشترين عدد و در استان آذربايجان غربي (١٠.١ درصد) كمترين عدد را نشان می‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها برای كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ٣١,٦ درصد است.