شناسهٔ خبر: 83663 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تحولات و نوسانات بازار سرمایه علت افزايش اوراق تسهيلات مسكن

محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر را تشریح کرد.

به گزارش پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، در حالیکه طی روزهای اخیر قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد، محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه  بانک مسکن گفت: علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر مربوط به تحولات بیرونی بازار اوراق است و ارتباطی به سیاست ها و تحولات داخلی  بانک مسکنندارد.

مرادی در تشریح این موضوع اعلام کرد: علت افزایش محسوس قیمت اوراق تسهیلات مسکن را نباید در  بانک مسکن و سیاست ها و برنامه های آن در این زمینه جست و جو کرد بلکه مهمترین دلایل این موضوع در بازار معاملات اوراق و تا حد زیادی، تحولات و نوسانات بازار سرمایه نهفته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در تغییر سطح قیمت اوراق تسهیلات مسکن از جانب تحولات درون بانک، وضعیت عرضه و تقاضای اوراق است خاطرنشان کرد: نه تنها در هفته های گذشته و از زمانی که افزایش قیمت اوراق آغاز شد عرضه اوراق تسهیلات مسکن کمتر نشده است بلکه به علت افزایش مانده سپرده های ممتاز که پشتوانه انتشار اوراق تسهیلات است و حل مشکل سجامی تعدادی از دارندگان حساب عرضه تا حدی نسبت به قبل افزایش یافته است. بنابراین افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته را نمی توان ناشی از کاهش انتشار اوراق از سوی بانک و کاهش مانده سپرده های حساب ممتاز دانست.

مدیر امور طرح و برنامه  بانک مسکن با بیان اینکه در وضعیت و شرایط مصرف اوراق تسهیلات مسکن به لحاظ دریافت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هم افزایش قابل توجهی ایجاد نشده است که بتوان از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته یاد کرد و به پايگاه خبرى بانك مسكن، گفت: عمدتاً دو دلیل و تغییر عمده در سیاست ها و برنامه ها و عملکرد  بانک مسکن می تواند قیمت اوراق را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از آن ها تغییر در سطح تخصیص اوراق به افراد صاحب حساب به پشتوانه سپرده گذاری آن ها در حساب سپرده ممتاز است و دیگری تغییر در شرایط تسهیلات مسکن همچون تغییر در سقف تسهیلات یا تغییر در شرایط دریافت تسهیلات همچون مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است که می تواند تقاضا برای خرید اوراق را افزایش داده یا کاهش دهد. اما در شرایط فعلی هیچ تغییر خاصی در سیاست ها و عملکردهای  بانک مسکن در این دو مورد اتفاق نیفتاده است تا بتوان از آن ها به عنوان عوامل تغییر قیمت اوراق یا عوامل موثر در افزایش قیمت اوراق در روزهای اخیر یاد کرد.

وی افزود: عمده ترین دلیلی که می توان از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر یاد کرد انجام معاملات اوراق وعرضه اوراق از سوی افرادی است که فقط در قیمت های بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده اند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بالاتر شده اند شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهم ها، قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب کنند.

مرادى با بیان اینکه در روزهای اخیر تغییر محسوسی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیلاتی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است که بتوان از آن به عنوان عوامل افزایش قیمت اوراق یاد کرد، گفت: با این حال بانک با هماهنگی فرابورس محدودیت هایی برای معاملات اوراق وام مسکن در نظر گرفته است که هدف از اعمال این محدودیت ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازی و سوداگری است.

وی ادامه داد: این محدودیت ها شامل محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت های معاملاتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل مدت زمان انتظار (چهار ماهه) از زمان خرید تا فروش اوراق است.