شناسهٔ خبر: 89294 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در دیدار دبیر كمیته ملی اسكان بشر با معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شد

بهره مندی از تجارب موفق شرکت عمران شهرهای جدید در سطح بین المللی/ آمادگی شرکت عمران برای همکاری و پشتیبانی از فعالیت های کمیته ملی اسکان بشر ایران

جلسه دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران با معاون وزیر و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید دیدار و در زمینه گسترش همكاری های میان كمیته ملی اسكان بشر و آن شركت گفت و گو كرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز یازدهم بهمن ماه محمدمهدی مظاهری دبیر كمیته ملی اسكان بشر ج.ا. ایران در دیدار با حبیب ا.. طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در زمینه گسترش همكاری های میان كمیته ملی اسكان بشر و آن شركت گفت و گو کرد. 

در این دیدار كه در محل شركت عمران شهرهای جدید برگزار شد، مظاهری ضمن اشاره به رویكرد وزارت راه و شهرسازی در دور جدید فعالیت كمیته ملی اسكان بشر عنوان داشت: كمیته ملی به عنوان مرجع ملی برنامه اسكان بشر در ج.ا. ایران در نظر دارد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آن آژانس تخصصی سازمان ملل با همه دست اندركاران و شركای هبیتات در كشور همكاری کرده و از مشاركت آنان در سطوح ملی و محلی در حوزه مسائل مربوط به توسعه پایدار سكونتگاه های انسانی استقبال می کند.

وی از شركت عمران شهرهای جدید بعنوان دستگاه مرجع تخصصی توسعه شهرهای جدید در ایران نام برد و افزود: این شركت می تواند ضمن به اشتراك گذاشتن تجارب موفق خود در سطح بین المللی، از تجارب و نمونه های عملكردی موفق سایر كشورها در زمینه توسعه سكونتگاه های انسانی از طریق برنامه اسكان بشر ملل متحد بهره مند شود.

طاهرخانی مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید نیز در این دیدار ضمن استقبال از فعال تر شدن دبیرخانه كمیته ملی اسكان بشر آن را فرصت مغتنمی برای بهره گیری از تجارب ارزنده بین المللی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت سكونتگاه ها و توسعه شهری و ارتقاء زیست پذیری سكونتگاه های شهری دانست.

وی در این دیدار به آمادگی كامل شركت عمران شهرهای جدید جهت همكاری و پشتیبانی از فعالیت های كمیته ملی اسكان بشر اشاره داشت.