شناسهٔ خبر: 91754 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نخستین نشست بین المللی دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان برگزار شد

محمد مهدی مظاهری دبیرکل کمیته ملی برنامه اسکان بشر ملل متحد نخستین نشست بین المللی «دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان» با همکاری مشترک کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیته ملی اسکان بشر ایران، در این نشست بیان کرد: جوامع شهری در مسیر توسعه پایدار با ورود فناوری و دگرگونی های حاصل از آن، خواست های جدیدی را مطرح می کند و انتظار است که این خواست ها از سوی رهبران شهری مورد توجه قرار گیرد، و اینها همه غیر از زیر ساختارهای اولیه شهراست که امروزه جزو ضرورت های غیر قابل انکار است.

این استاد دانشگاه در ادامه با طرح این موضوع که دائم با این سئوال بنیادین روبه رو هستیم که ما در کجا ایستاده ایم و چه تفکراتی داریم؟ ادامه داد: آیا آمادگی این تغییرات را داریم و این آمادگی که از آن صحبت می کنیم، از چه جنسی است؟ آیا این آمادگی فکری است، یا تعاملی و اینکه چگونه نظام فکری تعاملی جهان سعی خواهد کرد با این تغییرات و دگرگونی ها مواجه شود؟ باور این است که نقطه اصلی تمرکز در این زمینه دانش است. باید نسبت به بسیاری از موضوعات با نگاه نقادانه و دانش محور نگاه کرد و سعی کرد که این فرایند را در چهارچوب یک معادله چند وجهی درک و تجزیه و تحلیل کرد. 

عضو فرهنگستان هنر ایران افزود: ارزیابی شهری یک گام اساسی در مسیر تحقق توسعه است و بدون داشتن داده های شهری مناسب این امر ممکن نیست.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به جایگاه و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با ابتکار عمل و با تمرکز بر دانش و نوآوری انسجام جهانی برای تحقق توسعه پایدار ایجاد کند و بنابر ظرفیتی که به عنوان رییس شورای اجرایی داراست، پیشنهاد برگزاری این نشست مجازی را داده است.

محمدمهدی مظاهری ادامه داد: انتظار می رود که بتوانیم در این نشست با همکاری و همراهی نزدیک با برنامه اسکان بشر برای تدقیق و تحکیم نقش برنامه اسکان بشر به عنوان راهبر توسعه پایدار شهری گام موثری برداشته و آن را تقویت و همبستگی جهانی برای بهره برداری از دانش و نوآوری با تاکید بر نقش هبیتات ایجاد کنیم.

او همچنین در ادامه از برگزاری نشست دوم با عنوان نشست شهرداران در تاریخ یکم اردیبهشت ماه امسال _ 21 آوریل 2021_ خبر داد که به مناسبت روز جهانی خلاقیت و همچنین روز ملی سعدی شیرازی در ایران خبر داد.  

دبیر کمیته ملی اسکان بشر ایران در انتها با ابزار امیدواری نسبت به تقویت ظرفیت های جدید توسعه شهری بر اساس گفتگو و تعامل افزود: با تمرکز و حمایت از نقش ارزنده هبیتات در این مسیر بتوان امکان مناسبی برای ارزیابی و راهبری توسعه پایدارشهری پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، نخستین کنفرانس بین المللی به مناسبت سال خلاقیت برای شکوفایی اقتصادی و به میزبانی استان اصفهان و با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و وزرا و مقامات دولتی کشورهایی از جمله الجزایر، مالزی، روسیه، ایتالیا، سنگال، پرو، سوریه، باربادوس، اوکراین و فیجی و مدیر اجرایی برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد برگزار شد.

در این نشست به موضوع بحران بی سابقه ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 اشاره شد که جامعه جهانی نیازمند نوعی همگرایی برای تقابل با این بحران است و و از آنجا که شهرها دچار اولین و شاید بیشترین آسیب از این وضعیت تغییرات شگرفی را از شکل فیزیکی گرفته تا ساختار اقتصادی و اجتماعی، تجربه خواهند کرد. در راستای ایجاد چنین همگرایی در سطح جهان برمحور شهرها و استفاده از ظرفیت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفتر هبیتات از دولت ها دعوت شد تا در یک کنفرانس جهانی برای بحث در مورد نقش دانش و نوآوری شهری به عنوان عوامل اصلی تحول در شهر، رشد پایدار و بازیابی بعد از بیماری همه گیر کووید 29 شرکت کنند.

گفتنی است ایران، در نقش خود به عنوان رئیس منتخب شورای اجراییHabitat-UN، در پی همکاری با کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای ایجاد فعالیت های مشترک مطابق با برنامه های Habitat-UN است.